Objavljeno: 11. 03. 2022. , Ažurirano: 11. 03. 2022.


Drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga zatvoren je 27. siječnja 2022. godine.

Do datuma zatvaranja poziva primljeno je 38 prijava. Ukupni proračun za ove prijave je 25.541.428 eura, a ukupni iznos za koji se traži potpora u financiranju iznosi 13.493.671 eura.

Ukupan iznos dostupan za financiranje projekata u ovom pozivu iznosio je 12.941.767 eura.

Primljene su 33 aplikacije za fokusno područje Inovacija zelene industrije i pet za fokusno područje Plavi rast. Uz to, tri projektne prijave imaju partnera iz Norveške, a 18 podnositelja zahtjeva prijavilo se za 200.000 eura ili manje (shema malih potpora).

U narednim tjednima svi prijavitelji će dobiti pisane informacije o prihvatljivosti svojih prijava i daljnjem postupku ocjenjivanja i odabira.

Važna napomena: Operator fonda neće vratiti podnesene projektne prijave tvrtkama, a osobni podaci obrađivat će se u skladu s odgovarajućim EU propisima (GDPR) i internim pravilima tvrtke Innovation Norway.

Više informacija dostupno je na službenoj stranici programa.

Izvor: Innovation Norway