Nove mogućnosti za svinjogojce Vukovarsko-srijemske županije Pregled gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije 2016. Održana 11. sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Vukovar U Vinkovcima održana šesta regionalna konferencija gospodarstvenika Sinergija kao ključ oporavka

Nove mogućnosti za svinjogojce Vukovarsko-srijemske županije

Pregled gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije 2016.

Održana 11. sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Vukovar

U Vinkovcima održana šesta regionalna konferencija gospodarstvenika Sinergija kao ključ oporavka

Događanja koja slijede

Sastanak

Nove mogućnosti za svinjogojce Vukovarsko-srijemsk...

Sastanak

Održana 11. sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Vukova...

Sastanak

U ŽK Vukovar održan sastanak predstavnika tvrtki V...

Manifestacija

7. Turistički forum kontinentalnog turizma Gastron...

Sajam - HGK

Inocoop – Sajam inovacija, kooperacija i poduzetni...

Sastanak

U Vukovaru održan Info-dan Hrvatske banke za obnov...

Objava

Novi turistički proizvod kontinentalne Hrvatske –...

Edukacija

Edukacijom i primjenom digitalnih tehnologija do p...

Manifestacija

U Vinkovcima održana šesta regionalna konferencija...

Projekti i akcije

Akcija Kupujmo hrvatsko u Vinkovcima

U Vinkovcima održan šesti Turistički forum kontinentalnog turizma

12. Međunarodni gospodarsko-znanstveni Skup o akvakulturi

Turistički forum kontinentalnog turizma

Županijska komora Vukovar

  • Adresa:
  • Zmajeva 1
  • 32000 Vukovar
  • Email: hgkvu@hgk.hr
  • Tel: +385 32 441 155
  • Tel 1: +358 32 441 157
  • Fax: +385 32 441 463
  • predsjednica: Vinka Ivanković
  • direktor: Ivan Marijanović