Održana Svečana sjednica Gospodarskog vijeća HGK Županijske komore Vukovar Promocija akcije Kupujmo hrvatsko Održana 12. sjednica Gospodarskog vijeća HGK – ŽK Vukovar Radionica izobrazbe u području sustava javne nabave u ŽK Vukovar

Održana Svečana sjednica Gospodarskog vijeća HGK Županijske komore Vukovar

Promocija akcije Kupujmo hrvatsko

Održana 12. sjednica Gospodarskog vijeća HGK – ŽK Vukovar

Radionica izobrazbe u području sustava javne nabave u ŽK Vukovar

Događanja koja slijede

Edukacija

Radionica izobrazbe u području sustava javne nabav...

Sastanak

U ŽK Vukovar održana edukacija o NATO-ovim natječa...

Sastanak

HBOR-ov Info-dan u ŽK Vukovar

Sastanak

Održana 12. sjednica Gospodarskog vijeća HGK – ŽK...

Edukacija

Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom – pril...

Sastanak

U ŽK Vukovar održan sastanak predstavnika tvrtki V...

Sastanak

Održana 11. sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Vukova...

Sastanak

Održana Svečana sjednica Gospodarskog vijeća HGK Ž...

Sastanak

U Vukovaru održana proširena sjednica Strukovne gr...

Projekti i akcije

U Vinkovcima održan šesti Turistički forum kontinentalnog turizma

12. Međunarodni gospodarsko-znanstveni Skup o akvakulturi

Turistički forum kontinentalnog turizma

Županijska komora Vukovar

  • Adresa:
  • Zmajeva 1
  • 32000 Vukovar
  • Email: hgkvu@hgk.hr
  • Tel: +385 32 441 155
  • Tel 1: +358 32 441 157
  • Fax: +385 32 441 463
  • predsjednica: Vinka Ivanković
  • direktor: Ivan Marijanović