Održan 34. Info-dan HBOR-a u ŽK Slavonski Brod Seminar Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava u 2018. održan u ŽK Slavonski Brod U ŽK Slavonski Brod održana radionica Pokreni digitalnu transformaciju svojeg poslovanja Strategija uvođenja eura u Hrvatskoj predstavljena u ŽK Slavonski Brod

Održan 34. Info-dan HBOR-a u ŽK Slavonski Brod

Seminar Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava u 2018. održan u ŽK Slavon...

U ŽK Slavonski Brod održana radionica Pokreni digitalnu transformaciju svojeg poslovanja

Strategija uvođenja eura u Hrvatskoj predstavljena u ŽK Slavonski Brod

Događanja koja slijede

Sastanak

Održan 34. Info-dan HBOR-a u ŽK Slavonski Brod

Edukacija

Seminar Sastavljanje godišnjih financijskih izvješ...

Edukacija

U ŽK Slavonski Brod održana radionica Pokreni digi...

Sastanak

Strategija uvođenja eura u Hrvatskoj predstavljena...

Sastanak

Održano predavanje Digitalizacija procesa i pripre...

Sastanak

Održan 33. Infodan HBOR-a u ŽK Slavonski Brod

Sajam - Ostali

Održana 20. savjetodavno-izložbena manifestacija P...

Sastanak

Seminar Pripreme za sastavljanje GFI-a, obračun po...

Sastanak

Sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Sla...

Projekti i akcije

ERUSRS – Regionalna suradnja komora u slivu rijeke Save

Županijska komora Slavonski Brod

  • Adresa:
  • Matije Mesića 9
  • 35000 Slavonski Brod
  • Email: hgksb@hgk.hr
  • Tel: +385 35 448 583
  • Fax: +385 35 448 591
  • predsjednik: Drago Čugura
  • direktor: Krešimir Rudec