/turisticki-cvijet-kvaliteta-za-hrvatsku/prijava-obiteljski-turizam-turisticki-cvijet-2017 ŽK Slavonski Brod poziva zainteresirane za sudjelovanje na 22. Katarinskom sajmu Predavanje ministra Zdravka Marića Fiskalna politika i gospodarstvo Stručni skup „Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom – prilika, a ne namet“

Pozivamo obiteljski turizam na natjecanje u izvrsnosti Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku 201...

ŽK Slavonski Brod poziva zainteresirane za sudjelovanje na 22. Katarinskom sajmu

Predavanje ministra Zdravka Marića Fiskalna politika i gospodarstvo

Stručni skup „Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom – prilika, a ne namet“

Događanja koja slijede

Sajam - Ostali

ŽK Slavonski Brod poziva zainteresirane za sudjelo...

Sastanak

Predavanje ministra Zdravka Marića Fiskalna politi...

Sastanak

Stručni skup „Zapošljavanje i rad osoba s invalidi...

Edukacija

Održan seminar Carinske odluke u okviru Carinskog...

Sastanak

U ŽK Slavonski Brod održan 31. Info dan HBOR-a

Sastanak

U ŽK Slavonski Brod predstavljen Program zapošljav...

Sastanak

Gospodarskom vijeću ŽK Slavonski Brod predstavljen...

Edukacija

Radionica u ŽK Slavonski Brod: Kako zaraditi od tu...

Edukacija

Održano predavanje u ŽK Slavonski Brod "Nove gener...

Projekti i akcije

ERUSRS – Regionalna suradnja komora u slivu rijeke Save

Županijska komora Slavonski Brod

  • Adresa:
  • Matije Mesića 9
  • 35000 Slavonski Brod
  • Email: hgksb@hgk.hr
  • Tel: +385 35 448 583
  • Fax: +385 35 448 591
  • predsjednik: Drago Čugura
  • direktor: Krešimir Rudec