ŽK Sisak poziva na HBOR-ov Info-dan

HGK
Draženka Draženović-Kostelac, voditeljica Područnog ureda HBOR-a za Liku
Vrijeme održavanja: 07.11.2017.

Županijska komora Sisak, u suradnji s Hrvatskom ban­kom za obnovu i razvitak, orga­nizira HBOR-ov Info-dan u uto­rak, 7. studenoga, u 10 sati u ŽK Sisak, na adresi Kranjčevićeva 16.

Uvjete HBOR-ova financiranja pred­stavit će Draženka Draženović Kostelac, voditeljica HBOR-ova Područnog ureda za Liku.Tom će prilikom poduzetnici te sadašnji i potencijalni korisnici HBOR-ovih kreditnih programa s predstavnicom HBOR-a obaviti individualne poslovne razgovore.

Radi upoznavanja poduzet­nika s područja Sisačko-mosla­vačke županije s HBOR-ovim povoljnim uvjetima financira­nja, HBOR-ovi info-dani održa­vaju se jednom mjesečno, već petu godinu zaredom, u ŽK Sisak (drugog utorka u mjese­cu).

Zainteresirani za sudjelovanje na Info-danu mogu se prijaviti Dragoslavu Krnjaiću, na tele­fonski broj 044/524-117 ili na elektroničku adresu: dkrnjaic@hgk.hr.

Kontakti

  • Dragoslav Krnjaić viši stručni referent Tel: +385 44 524 117 Email: dkrnjaic@hgk.hr