ŽK Osijek: HACCP radionica za voditelje HACCP tima

Pixabay.com
Vrijeme održavanja: 16.01.2018. - 17.01.2018.   /   Rok prijave: 15.01.2018.

ŽK Osijek u suradnji s Odjelom za upravljanje kvalitetom Hrvatske gospodarske komore u sklopu Programa pomoći subjektima u poslovanju s hranom organizira besplatnu dvodnevnu HACCP radionicu koje će se održati u utorak i srijedu, 16. i 17. siječnja 2018. od 10 do 16 sati u Županijskoj komori Osijek, na adresi Europske avenije 13.

Na radionici će sudionicima biti predstavljeni zakonodavni uvjeti u području sigurnosti hrane i objašnjene obaveze subjekata u poslovanju s hranom. U praktičnom će dijelu sudionici biti upoznati s načinima udovoljavanja zakonodavnim uvjetima, praktičnim primjerima iz prakse radi izrade ili kontrole usklađenosti vlastitih sustava upravljanja sigurnošću hrane temeljenih na HACCP načelima.

HACCP radionica je besplatna, a namijenjena je svim subjektima u poslovanju s hranom, voditeljima i članovima HACCP tima koji u praksi uspostavljaju, provode i održavaju sustav sigurnosti hrane kao zakonodavnu obavezu povezanu s odredbama Zakona o hrani te svima zainteresiranima koji na bilo koji način sudjeluju u provedbi tog zakonodavnog okvira u proizvodnji, preradi ili distribuciji hrane u prehrambenom lancu.

Voditelj HACCP radionice je Nevenka Gašparac, voditeljica Odjela za upravljanje kvalitetom HGK.

Za više informacija kontakt-osoba u ŽK Osijek je Kornela Miling, tel:031/223-860, kmiling@hgk.hr 

Za sudjelovanje na radionici potrebno je najkasnije do 15. siječnja popuniti online prijavnicu u nastavku:

Kontakti

  • Kornela Miling Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 860 Email: kmiling@hgk.hr