Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Pixabay

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13, 143/14)