Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Pixabay

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14)