U ŽK Požega održan seminar ''Osmišljavanje turističkog proizvoda u ruralnom turizmu''

HGK ŽK Požega
Seminar za OPGove, turistička seljačka gospodarstva te poduzetnike u ruralnom turizmu u ŽK Požega

Turistička zajednica Požeško-slavonske županije i Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj "Klub članova Selo" uz podršku HGK Županijske komore Požega održali su 16. ožujka seminar "Osmišljavanje turističkog proizvoda u ruralnom turizmu".

Cilj je seminara pomoći OPG-ovima, turističkim seljačkim gospodarstvima, poduzetnicima u ruralnom turizmu te djelatnicima koji rade na području ruralnog i tradicijskog turizma osmisliti turistički proizvod, naučiti ih kako plasirati i razvijati turistički proizvod te kako surađivati s turističkom industrijom.

 ruralni turizanm požega2.jpg

Educiranje za djelatnike koji rade na području ruralnog i tradicijskog turizma; Snimio: HGK ŽK Požega.

''Složeni je turistički proizvod paket-aranžman koji sadržava najmanje dvije usluge. Pritom morate biti jedinstveni, ako imate 50 domaćinstava na jednoj destinaciji koja imaju sličnu ponudu, vi morate ponuditi nešto jedinstveno kako bi gost došao baš k vama. Potrebna je autentičnost i dobro osmišljeni sadržaji'', istaknula je Dubravka Davidović, konzultantica u turističkoj industriji.