Natjecanje kampova u akciji Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku 2017.

HGK

U okviru akcije „Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku 2017.“ i ove godine provesti će se ocjenjivanje kampova te najboljima dodijeliti nagrade i priznanja. Kampovi se ocjenjuju u sljedećim kategorijama:

  • Veliki kamp
  • Mali kamp
  • Kamp sa najboljom glamping ponudom

Metodologija:

Ocjenjivanje kampova provodi Kamping udruženje Hrvatske (KUH) i Hrvatska gospodarska komora. Za kategorije veliki i mali kamp ocjenjivanje se provodi u dvije faze. Tijekom prve faze prikupljaju se kvantitativni i kvalitativni pokazatelji (koristeći ADAC-ove ocjene, benchmarking izvještaje i  upitnik). U drugoj fazi pristupa se obilasku i finalnom ocjenjivanju kampova najviše rangiranih iz prve faze u kategorijama Veliki i Mali kamp. Za kategoriju Kamp sa najboljom glamping ponudom stručno povjerenstvo ocjenjuje kampove prema dostavljenim prezentacijama. 

Prijave:

Za kategorije Veliki i Mali kamp nisu potrebne prijave. Svi kampovi koji žele prijaviti kamp u kategoriji Kamp sa najboljom glamping ponudom, prezentaciju sa sadržajima i uslugama te posebnim glamping doživljajima trebaju dostaviti na email adresu kampovi@hgk.hr ili info@camping.hr najkasnije do 20. srpnja.

Za sve dodatne informacije slobodno se možete obratiti na kampovi@hgk.hr.

Contacts

  • Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: turizam@hgk.hr Tel: +385 1 456 1570 Tel 1: +385 1 456 1660
  • Antonia Urlić Tel: +385 1 456 1792 Email: kampovi@hgk.hr