Temeljni zakonodavni okvir trgovine

Shutterstock

Temeljni zakonodavni okvir trgovine

Zakoni

 • Zakon o trgovini (NN 87/08, 116/08, 114/11, 68/13, 30/14)
 • Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11,30/14)
 • Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05)
 • Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/02, 80/08, 30/14)
 • Zakon o zaštiti potrošača (NN40/14,110/15)
 • Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 79/09, 80/13)
 • Zakon o hrani (NN81/13, 14/14, 30/15)
 • Zakon o obveznim odnosima (NN35/05, 41/08,125/11, 78/15)
 • Zakon o predmetima opće uporabe (NN39/13, 47/14)

 Pravilnici

 • Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09, 108/2009, 8/2010, 108/2014)
 • Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN 39/2009, 46/2015)
 • Pravilnik o načinu isticanju maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga (NN 66/2014)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (NN 72/2014)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja (NN 135/15)

Odluka

 • Odluka o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini (NN 129/07)

Uzance

 • Posebne uzance u trgovini robom na malo (NN 16/95)

Kolektivni ugovor

 • Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine – prestao je važiti 15.07. 2013.

Kontakti