Erasmus+: T4 - Novi oblik treninga za prijenos tehnologije malim i srednjim tvrtkama

HGK
Erasmus+ T4 - ŽK Varaždin
Županijska komora Varaždin započela je 3. listopada s provedbom projekta 'T4 - Transnational Technology Transfer Training: Training Blueprints for Accelerated Growth' u okviru Erasmus+ Programa – Strateška partnerstva za strukovno obrazovanje i trening. Projekt u kojem sudjeluje sedam partnera iz pet zemalja (Austrija, Slovenija, Italija, Rumunjska i Hrvatska) trajat će 24 mjeseca s ukupnim odobrenim budžetom od 185.725 eura.

Početak: 3. listopada 2016.
Završetak: 2. listopada 2018.
Trajanje: 24 mjeseca

Pozadina projekta

Globalna konkurencija generirala je potrebu među tvrtkama, osobito malima i srednjima, da svoje poslovne strategije prilagode opstanku na tržištu. Uz sadašnje trendove koji upućuju na to da će budući ubrzani rast i održivost malih i srednjih tvrtki u velikoj mjeri ovisiti o korištenju odgovarajuće tehnologije te stjecanju i mogućnosti upijanja znanja, upravo je prijenos tehnologija i znanja malim i srednjim tvrtkama prepoznat kao prekretnica u izgradnji i održivosti robusnoga i inovativnoga gospodarstva.
Budući da su profesionalni zahtjevi i vještine potrebne za rad u pojedinim zemljama i institucijama  fragmentirani, cilj je ovog projekta utjecati na povećanje i unaprjeđenje vještina i sposobnosti uključenih MSP-a u području transnacionalnog transfera tehnologija te na javne i privatne organizacije – dionike u projektu, da postanu osjetljiviji i da žurnije reagiraju na potrebe poslovnog sektora.

Ciljne skupine projekta su: male i srednje tvrtke (MSP), klasteri; centri za razvoj i istraživanje / sveučilišta, tehnološki parkovi i centri poslovnog razvoja, regionalne razvojne agencije, kreatori politika, institucije strukovnoga i visokog obrazovanja.

Aktivnosti

Da bi se postigli planirani ciljevi, projekt je strukturiran oko osam radnih paketa i četiriju oglednih rezultata koje će provoditi sedam komplementarnih partnera, povezujući trening, tehnologije, komunikaciju prema MSP-u i jačanje kapaciteta. Uz osnovne aktivnosti koje podrazumijevaju upravljanje projektom, diseminaciju rezultata i njihovo korištenje, naglasak je stavljen na male i srednje tvrtke i transnacionalni transfer tehnologije.
Prva je aktivnost stvaranje baze aktualnih uspješnih praksi koje već kombiniraju prijenos tehnologije i metode treninga za potporu i daljnje jačanje MSP-a. Također, mapirat ćemo  potrebne vještine i profil kompetencija za uspješan transfer tehnologija te ćemo izraditi kurikulum, razviti i testirati program obuke koji će u konačnici ponuditi dva seta konačnih smjernica - jedan za razinu donositelja odluka u procesu transfera tehnologije i drugi za dionike sustava strukovnog obrazovanja i inovacijskog sustava. Tijekom projekta razvijat ćemo učinkovitu mrežu suradnje za provođenje obuke za transnacionalni transfer tehnologije.

Rezultati

Dugoročno gledano, projekt ima za cilj stvaranje dobitnog mehanizma suradnje između obrazovnog sustava te malih i srednjih tvrtki, koja će pridonijeti usvajanju transnacionalnog transfera tehnologije kao sredstva za ubrzavanje rasta i razvoja. Specifični rezultati projekta:

1) povećana razina svijesti u MSP-u, o procesima transfera tehnologije na međunarodnoj razini;
2) prošireno znanje pružatelja obuke i usluga o tome kako pojednostaviti procese prijenosa tehnologija;
3) dostupna obuka (uključujući profil kompetencija, strukturu i sadržaj treninga);
4) povećani kapaciteti na strani obrazovanja / treninga / usluga za odgovor na potrebe obrazovanja / treninga na razumljivom, tržištu orijentiranom jeziku;
5) djelotvorno sudjelovanje dionika na razini upravljanja i iz sustava strukovnog obrazovanja spram inicijative informiranja i podizanja svijesti;
6) povećanje znanja o tome kako se već razvijeni trening može transformirati i prilagoditi tehnološkim trendovima i potrebama MSP-a te kako se formalno strukovno obrazovanje može prikloniti postavkama učenja koje se temelji na svakodnevnom poslovanju MSP-a.

 

Više informacija na mrežnoj stranici projekta.

t4_horizontal_banner.png

T4-logo projekta; Izvor: ; Snimio: .

 

Kontakti

  • Božica Šantek viša stručna suradnica Tel: +385 42 405 460 Email: bsantek@hgk.hr