I. Zbirka odluka Suda časti pri HGK (2006.-2009.)

HGK
Zbirka odluka Suda časti od 2006. do 2009. godine

Zbirka odluka Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, donesenih od 2006. do 2009. godine, i temeljnih propisa iz područja zaštite kupaca, potrošača i korisnika usluga, objavljena je s ciljem dostupnosti sudske prakse Suda časti.

Uz presude, zbirka sadrži i propise relevantne za rad Suda te upute za stranke.

 

Contacts

  • Sud časti pri HGK Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: sudcasti@hgk.hr Tel: +385 1 4848-624 Tel 1: +385 1 4848-628 Fax: +385 1 4848-625 Tajnik: Zdravka Kezele-Kokorić
  • Zdravka Kezele-Kokorić Court of Honour secretary Tel: +385 1 484 8624 Email: zkezele@hgk.hr
  • Blanša Ažić Manevski Expert Officer Tel: +385 1 456 1504 Email: bmanevski@hgk.hr
  • Nataša Cigetić Expert Officer Tel: +385 1 484 8628 Email: ncigetic@hgk.hr