Presude Suda časti

Pravomoćne presude Suda časti:

Presuda P-I-109/15 
objavljeno 30. siječnja 2017. godine

Presuda P-I-114/15 
objavljeno 30. siječnja 2017. godine

Contacts

  • Sud časti pri HGK Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: sudcasti@hgk.hr Tel: +385 1 4848-624 Tel 1: +385 1 4848-628 Fax: +385 1 4848-625 Tajnik: Zdravka Kezele-Kokorić
  • Zdravka Kezele-Kokorić Court of Honour secretary Tel: +385 1 484 8624 Email: zkezele@hgk.hr
  • Blanša Ažić Manevski Expert Officer Tel: +385 1 456 1504 Email: bmanevski@hgk.hr
  • Nataša Cigetić Expert Officer Tel: +385 1 484 8628 Email: ncigetic@hgk.hr