Poziv na predstavljanje Centra za mirenje, Suda časti i Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori U ŽK Karlovac predstavljen bonitetni certifikat Excellent SME i Stalno arbitražno sudište pri HGK Odluka o izmjeni i dopuni odluke o troškovima u postupcima arbitraže (NN 109/2016) Promjene Zakona o arbitraži ključne za brže donošenje arbitražnih odluka

Poziv na predstavljanje Centra za mirenje, Suda časti i Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj go...

U ŽK Karlovac predstavljen bonitetni certifikat Excellent SME i Stalno arbitražno sudište pri HGK

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o troškovima u postupcima arbitraže (NN 109/2016)

Promjene Zakona o arbitraži ključne za brže donošenje arbitražnih odluka

Vijesti