Pravila

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o troškovima u postupcima arbitraže (NN broj 109/2016)

Ova odluka objavljena je u Narodnim novinama dana 4. studenoga 2016. i stupa na snagu osmi dan od dana objave.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori pri HGK  (NN broj 129/2015)

Pravilnik o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila) NN broj 129/2015

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Zagrebačka pravila) - NN broj 78/2015

Ova Odluka objavljena je u Narodnim novinama dana 17. srpnja 2015. i stupa na snagu osmi dan od dana objave.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže (NN broj 37/2015)

Ova Odluka primjenjuje se na sve sporove pokrenute nakon njenog stupanja na snagu te na sporove pokrenute prije njenog stupanja na snagu, ako u njima još nije bila uplaćena upisna pristojba.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže objavljena je dana 1.4.2015. u Narodnim novinama broj 37/2015.
Odluka stupa na snagu dana 9. travnja 2015.

 

Contacts

  • Mihajlo Dika Permanent Arbitration Court President Tel: +385 1 4848 622 Email: sudiste@hgk.hr
  • Andreja Čavlina Permanent Arbitration Court Secretary Tel: +385 1 4848 623 Email: acavlina@hgk.hr
  • Damir Lončarević Senior Expert Advisor Tel: +385 1 456 1676 Email: dloncarevic@hgk.hr
  • Bojana Božac Junior Expert Associate Tel: +385 1 456 1549 Email: bbozac@hgk.hr
  • Maja Mance Senior Expert Officer Tel: +385 1 48 48 622 Email: mmance1@hgk.hr