Seminar o godišnjem obračunu poreza na dohodak od nesamostalnog rada u ŽK Karlovac

Vrijeme održavanja: 21.11.2017.   /   Rok prijave: 20.11.2017.

ŽK Karlovac u suradnji s Udrugom računovođa i financijskih djelatnika Karlovac organizira seminar Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada u mjesecu prosincu 2017. godine u utorak, 21. studenoga, u 9.30 u Županijskoj komori Karlovac.

Bit će to prilika da sudionici seminara od iskusnih stručnjaka – urednika u časopisu Računovodstvo i financije čuju novosti u vezi s obračunom poreza na dohodak od nesamostalnog rada tijekom godine, obveznim sastavljanju godišnjeg obračuna poreza na dohodak, utvrđivanjem godišnje porezne osnovice, korištenjem poreznih prava koja nisu iskorištena tijekom godine. Također će biti predstavljeni primjeri sastavljanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak i iskazivanja u JOPPD obrascu.

Zainteresirani se mogu prijaviti putem telefona 047/ 611-180; 047/ 614-719 ili na e-mail: ka.udruga.rif@gmail.com do 20. studenoga, dokad je potrebno uplatiti naknadu za sudjelovanje koja za prvog sudionika iznosi 350,00 kuna, a svakog sljedećeg iz iste tvrtke 250,00 kuna.

Program seminara s dodatnim informacijama nalazi se u pratećim dokumentima.

Organizatori

HGK - Županijska komora Karlovac Tel.: 047/611180 E-mail: hgkka@hgk.hr
Udruga računovođa i financijskih djelatnika Karlovac Tel.: 047/614719 E-mail: ka.udruga.rif@gmail.com