Novosti i događanja

Sastanak

ŽK Šibenik poziva poduzetnike Šibensko-kninske županije na okrugli sto...

Sajam - Ostali

Sajam GES 2017 u Indiji

Sajam - HGK

ŽK Dubrovnik poziva na 14. Mediteranski sajam zdrave prehrane, ljekovi...

Publikacija

Gospodarski Info ŽK Šibenik, br. 4

Objava

Potpisan Sporazum o suradnji Hrvatske gospodarske komore i Privredne k...

Edukacija

ŽK Pula: Radionica Poduzetnička prilika – kako unaprijediti poslovanje

Objava

Hrvatska bi padom tržišta ukapljenog naftnog plina mogla izgubiti 14 m...

Edukacija

ŽK Pula: Održano predavanje u sklopu projekta Fit4BusinessGrowth

Edukacija

ŽK Pula: Predavanje o alatima za ubrzavanje rasta malih i srednjih tvr...

Zaštita okoliša i gospodarenje vodama

Županijska komora Slavonski Brod

 • Marija Lugarec viši stručni suradnik Tel: +385 35 448 583 Email: mlugarec@hgk.hr
 • Maja Balen Mušija stručni suradnik Tel: +385 35 448 583 Email: mbalen@hgk.hr

Županijska komora Koprivnica

 • Suzana Operman Viši stručni suradnik Tel: +385 48 674 563 Email: soperman@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

 • Miljenko Juratovac Viši stručni referent Tel: +385 43 274 063 Email: mjuratovac@hgk.hr

Županijska komora Vukovar

Županijska komora Pula

 • Denis Hrelja Viši stručni suradnik Tel: +385 52 378 115 Email: dhrelja@hgk.hr
 • Sandra Perinić Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 101 Email: sperinic@hgk.hr

Županijska komora Krapina

 • Županijska komora Krapina Tel: +385 49 371 883 Email: hgkkr@hgk.hr

Županijska komora Split

 • Ana Marija Puzić, dipl.ing. stručna suradnica Tel: +385 21 32 11 39 Email: apuzic@hgk.hr
 • Olga Škevin, dipl.ing. stručna suradnica Tel: +385 21 321 138 Email: oskevin@hgk.hr

Županijska komora Rijeka

 • Blanka Kalokira Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 169 Email: bkalokira@hgk.hr

Županijska komora Požega

Županijska komora Šibenik

 • Davor Antica Viši stručni suradnik Tel: +385 22 311602 Email: dantica@hgk.hr

Županijska komora Otočac

 • Ljubica Grčević Viši stručni suradnik Tel: +385 53 773 307 Email: lgrcevic@hgk.hr

Županijska komora Sisak

 • Aneta Radoš viša stručna suradnica Tel: +385 44 510 028 Email: arados@hgk.hr

Pretraživanje novosti