Novosti i događanja

Edukacija

Grad Bjelovar predstavlja gradske natječaje za poticaje gospodarstvu

Objava

Međunarodna konferencija o razvoju prometa, logistike i održivog trans...

Edukacija

Interes poduzetnika za HBOR-ove kredite

Sastanak

Sjednica Povjerenstva za usklađivanje voznih redova županijskih linija...

Sastanak

Održana sjednica Povjerenstva za usklađivanje voznih redova ŽK Bjelova...

Objava

Poziv na izbornu plenarnu sjednicu Udruženja međunarodnih otpremnika

Edukacija

ŽK Pula: Predavanje o doprinosu poslovnog sektora rješavanju društveni...

Objava

Komentar HGK na povećanje cestarina: Udar na prijevoznike znači i povi...

Sastanak

Održana sjednica Povjerenstva za usklađivanje voznih redova županijski...

Prijevoz i skladištenje

Vodeni prijevoz

Središnjica

Županijska komora Osijek

 • Vedran Bestvina Viši stručni suradnik Tel: +385 31 223 840 Email: vbestvina@hgk.hr

Županijska komora Vukovar

 • Josip Takač Stručni suradnik Tel: +385 32 441 155 Email: jtakac@hgk.hr

Županijska komora Slavonski Brod

 • Krešimir Rudec Direktor Županijske komore Tel: +385 35 448 583 Email: krudec@hgk.hr

Županijska komora Sisak

 • Ivan Javornik viši stručni suradnik Tel: +385 44 521 827 Email: ijavornik@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

 • Igor Brajdić Viši stručni suradnik Tel: +385 43 274 066 Email: ibrajdic@hgk.hr

Županijska komora Pula

 • Sandra Perinić Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 101 Email: sperinic@hgk.hr

Županijska komora Split

 • Rade Maršić, dipl.iur. viši stručni suradnik Tel: +385 21 321 115 Email: rmarsic@hgk.hr
 • Frankica Rajič, dipl. oec. stručna suradnica Tel: +385 21 321 168 Email: frajic@hgk.hr

Županijska komora Rijeka

 • Perica Šolić Viši stručni savjetnik Tel: +385 51 209 130 Email: psolic@hgk.hr
 • Zoran Orešković Viši stručni referent Tel: +385 51 209 137 Email: zoreskovic@hgk.hr
 • Sara Štrljić Stručni suradnik Tel: +385 51 209 148 Email: sstrljic@hgk.hr

Županijska komora Zadar

 • Ivana Šare Stručni suradnik Tel: +385 23 643 199 Email: isare@hgk.hr

Pretraživanje novosti