Novosti i događanja

Edukacija

ŽK Bjelovar: Predstavljanje novog Zakona o javnoj nabavi

Sastanak

Sastanak predstavnika HGK i Komore Zagreb s direktoricom hotela Orient...

Objava

U ŽK Pula održan sastanak s direktorom Jadranskog sajma

Manifestacija

Festa od vina

Objava

Besplatni seminar o lean menadžmentu u ŽK Krapina

Publikacija

Gospodarski info ŽK Otočac 1/2017

Sastanak

Poziv na plenarnu sjednicu Grupacije pružatelja usluga smještaja na pl...

Sastanak

Izabrani novi zamjenici predsjednika Grupacije pružatelja usluga smješ...

Objava

Javni poziv za uključenje u nacionalnu promociju zdravstvenog turizma...

Turizam i ugostiteljstvo

Ugostiteljstvo

Središnjica

Županijska komora Vukovar

 • Barbara Didović Stručni referent Tel: +385 32 441 155 Email: bdidovic@hgk.hr

Županijska komora Krapina

 • Županijska komora Krapina Tel: +385 49 371 883 Email: hgkkr@hgk.hr

Županijska komora Slavonski Brod

 • Marija Lugarec viši stručni suradnik Tel: +385 35 448 583 Email: mlugarec@hgk.hr

Županijska komora Osijek

 • Marija Tapšanji Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 841 Email: mtapsanji@hgk.hr

Županijska komora Virovitica

 • Snježana Mlinarić Viši stručni referent Tel: +385 33 725 150 Email: smlinaric@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

Županijska komora Pula

 • Ticiana Trošt Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 145 Email: ttrost@hgk.hr

Županijska komora Split

 • Nataša Bušić, dipl. oec. viša stručna suradnica Tel: +385 21 321 118 Email: nbusic@hgk.hr
 • Ojdana Muše, dipl. oec. viša stručna suradnica Tel: +385 21 321 120 Email: omuse@hgk.hr

Županijska komora Otočac

 • Irena Banić Viši stručni suradnik Tel: +385 53 773 307 Email: ibanic@hgk.hr

Županijska komora Rijeka

 • Perica Šolić Viši stručni savjetnik Tel: +385 51 209 130 Email: psolic@hgk.hr
 • Diana Felker Stručni suradnik Tel: +385 51 209 119 Email: dfelker@hgk.hr

Županijska komora Dubrovnik

 • Nikolina Trojić viša stručna savjetnica Tel: +385 20 312 093 Email: ntrojic@hgk.hr

Županijska komora Zadar

 • Maša Jurin Stručni suradnik Tel: +385 23 643 194 Email: mjurin@hgk.hr

Pretraživanje novosti