Novosti i događanja

Sajam - HGK

Pozivamo vas na B2B razgovore na sajmu Mobile World Congress u Barcelo...

Propis

Zakon o javnoj nabavi

Propis

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Propis

Zakon o medijima

Propis

Zakon o zaštiti tajnosti podataka

Propis

Zakon o tajnosti podataka

Propis

Zakon o nedopuštenom oglašavanju

Propis

Zakon o pravu na pristup informacijama

Propis

Zakon o informacijskoj sigurnosti

Informacije i komunikacije

Telekomunikacije

Središnjica

Županijska komora Slavonski Brod

  • Županijska komora Slavonski Brod Tel: +385 35 448 583 Email: hgksb@hgk.hr

Županijska komora Pula

  • Sandra Perinić Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 101 Email: sperinic@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

  • Miljenko Juratovac Viši stručni referent Tel: +385 43 274 063 Email: mjuratovac@hgk.hr

Pretraživanje novosti