Novosti i događanja

Edukacija

U Županijskoj komori Vukovar održat će se predstavljanje nacionalne ka...

Edukacija

ŽK Pula: Seminar ISO 9001:2015 za interne auditore

Edukacija

Radionica u ŽK Pula: Računovodstveni propisi iz kojih proizlazi da rač...

Sastanak

ŽK Rijeka: Druga sjednica Strukovne skupine putničkih agencija

Edukacija

Predstavljanje nacionalne kampanje Stop ozljedama na radu 2016. - 2018...

Edukacija

ŽK Split: Predstavljanje kampanje STOP ozljedama na radu i projekta Ži...

Objava

ŽK Split: Vijeće Udruženja turističkih brodara Hrvatske gospodarske ko...

Objava

Hrvatski inovatori osvojili čak 12 priznanja na izložbi inovacija u Ku...

Edukacija

Savjetovanje u ŽK Osijek o rješenjima za nedostatak radne snage

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Reklama i propaganda te istraživanje tržišta

Središnjica

Županijska komora Koprivnica

  • Renata Lohajner Viši stručni suradnik Tel: +385 48 674 565 Email: rlohajner@hgk.hr

Županijska komora Vukovar

  • Ines Čordašić Administrativni referent Tel: +385 32 441 157 Email: icordasic@hgk.hr

Županijska komora Slavonski Brod

  • Županijska komora Slavonski Brod Tel: +385 35 448 583 Email: hgksb@hgk.hr

Županijska komora Pula

  • Marko Percan Stručni suradnik Tel: +385 52 378 125 Email: mpercan@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

  • Miljenko Juratovac Viši stručni referent Tel: +385 43 274 063 Email: mjuratovac@hgk.hr

Pretraživanje novosti