Novosti i događanja

Edukacija

Usavršavanje u području javne nabave u ŽK Zadar

Sastanak

Radionica o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodav...

Edukacija

Radionica o sustavu javne nabave održana u ŽK Koprivnica

Objava

Svečano otvoren Razvojni centar Županijske komore Karlovac

Edukacija

ŽK Bjelovar poziva na Poslovni uzlet Bjelovarsko-bilogorske županije

Edukacija

Radionica u Dubrovniku o osiguranju potraživanja radnika u slučaju ste...

Sastanak

ŽK Split: Osnivačka sjednica Strukovne grupacije upravljanja zgradama...

Sastanak

Započeo projekt razvoja poduzetništva žena pomoću intelektualnoga kapi...

Edukacija

Izazovi u primjeni norme ISO 9001:2015 – ključna novost: Uvođenje pris...

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Reklama i propaganda te istraživanje tržišta

Središnjica

Županijska komora Koprivnica

  • Renata Lohajner Viši stručni suradnik Tel: +385 48 674 565 Email: rlohajner@hgk.hr

Županijska komora Vukovar

  • Ines Čordašić Administrativni referent Tel: +385 32 441 157 Email: icordasic@hgk.hr

Županijska komora Slavonski Brod

  • Županijska komora Slavonski Brod Tel: +385 35 448 583 Email: hgksb@hgk.hr

Županijska komora Pula

  • Marko Percan Stručni suradnik Tel: +385 52 378 125 Email: mpercan@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

  • Miljenko Juratovac Viši stručni referent Tel: +385 43 274 063 Email: mjuratovac@hgk.hr

Pretraživanje novosti