Novosti i događanja

Edukacija

Seminar o godišnjem obračunu poreza na dohodak od nesamostalnog rada u...

Edukacija

ŽK Pula poziva na radionicu Digitalna garaža – Pokreni digitalnu trans...

Objava

Održana radionica o sustavu javne nabave

Edukacija

Seminar Nabavom do konkurentnosti u sedam koraka u ŽK Koprivnica

Edukacija

Besplatan seminar o pripremama za godišnji obračun i novostima u godiš...

Edukacija

U ŽK Osijek održan seminar o obračunu plaće u 2017. i PDV-u s izmjenam...

Edukacija

Pripreme za godišnji obračun i novine u godišnjim financijskim izvješć...

Edukacija

Radionica Google Digitalna garaža održana u ŽK Sisak

Edukacija

Izobrazba u području sustava javne nabave

Propisi i računovodstvo

Županijska komora Koprivnica

  • Vlatka Grotić Samaržija Viši stručni suradnik Tel: +385 48 674 564 Email: vgrotic@hgk.hr

Županijska komora Vukovar

Županijska komora Pula

  • Koraljka Vitasović Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr

Županijska komora Osijek

  • Bernarda Hunjadi Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 830 Email: bhunjadi@hgk.hr

Županijska komora Sisak

  • Dragoslav Krnjaić viši stručni referent Tel: +385 44 524 117 Email: dkrnjaic@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

  • Helena Pogledić Viši stručni suradnik Tel: +385 43 274 067 Email: hpogledic@hgk.hr
  • Martina Posavac Ćurić Direktorica Tel: +385 43 274 065 Email: mposavac@hgk.hr

Županijska komora Dubrovnik

  • Tatjana Božinović Filipović stručna suradnica Tel: +385 20 312 095 Email: tbozinovic@hgk.hr

Županijska komora Otočac

Pretraživanje novosti