Novosti i događanja

Edukacija

Radionica u ŽK Osijek o osiguranju potraživanja radnika u slučaju steč...

Sastanak

ŽK Čakovec: Prezentacija sustava Hivergen tvrtke Inpro d. o. o.

Edukacija

ŽK Pula: Predavanje o doprinosu poslovnog sektora rješavanju društveni...

Manifestacija

Okrugli stol o mirenju: Svima je u interesu brzo i učinkovito rješavan...

Manifestacija

Plenković u HGK najavio spajanje inspekcija

Edukacija

Seminar o poreznim novostima: Zaključne konzultacije za poduzetnike

Manifestacija

Prime Minister Plenković Announces Inspection Services Unification

Sastanak

Održano individualno savjetovanja s predstavnicom HBOR-a

Edukacija

ŽK Pula: Seminar ISO 9001:2015 za interne auditore

Propisi i računovodstvo

Županijska komora Koprivnica

  • Vlatka Grotić Samaržija Viši stručni suradnik Tel: +385 48 674 564 Email: vgrotic@hgk.hr

Županijska komora Vukovar

Županijska komora Pula

  • Koraljka Vitasović Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr

Županijska komora Osijek

  • Bernarda Hunjadi Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 830 Email: bhunjadi@hgk.hr

Županijska komora Sisak

  • Dragoslav Krnjaić viši stručni referent Tel: +385 44 524 117 Email: dkrnjaic@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

Županijska komora Dubrovnik

  • Tatjana Božinović Filipović stručna suradnica Tel: +385 20 312 095 Email: tbozinovic@hgk.hr

Županijska komora Otočac

Pretraživanje novosti