Novosti i događanja

Edukacija

ŽK Osijek: Seminar o poreznoj reformi

Edukacija

ŽK Virovitica: Stručna predavanja na 22. Viroexpu

Propis

Zakon o javnoj nabavi

Publikacija

Gospodarski Info ŽK Šibenik, br. 4

Objava

Gospodarsko vijeće ŽK Pula održalo sjednicu

Edukacija

U ŽK Sisak održan seminar o primjeni poreznih propisa od 1. siječnja 2...

Edukacija

U ŽK Slavonski Brod održan seminar Pripreme za sastavljanje godišnjih...

Manifestacija

Promjene Zakona o arbitraži ključne za brže donošenje arbitražnih odlu...

Edukacija

Stručni skup "Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom – prilika, a n...

Propisi i računovodstvo

Županijska komora Koprivnica

  • Vlatka Grotić Samaržija Viši stručni suradnik Tel: +385 48 674 564 Email: vgrotic@hgk.hr

Županijska komora Vukovar

Županijska komora Pula

  • Koraljka Vitasović Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr

Županijska komora Osijek

  • Bernarda Hunjadi Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 830 Email: bhunjadi@hgk.hr

Županijska komora Sisak

  • Dragoslav Krnjaić viši stručni referent Tel: +385 44 524 117 Email: dkrnjaic@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

Županijska komora Dubrovnik

  • Tatjana Božinović Filipović stručna suradnica Tel: +385 20 312 095 Email: tbozinovic@hgk.hr

Županijska komora Otočac

Pretraživanje novosti