Novosti i događanja

Edukacija

ŽK Pula: Seminar ISO 9001:2015 za interne auditore

Edukacija

Radionica u ŽK Pula: Računovodstveni propisi iz kojih proizlazi da rač...

Edukacija

Seminar o godišnjim financijskim izvještajima, porezu na dobit i aktua...

Edukacija

ŽK Sisak: Seminar o sastavljanju financijskih izvještaja i poreznih pr...

Edukacija

Seminar o godišnjim financijskim izvještajima, porezu na dobit i aktua...

Edukacija

Program izobrazbe u području javne nabave u ŽK Osijek

Sastanak

U ŽK Zadar predstavljanje nacionalne kampanje Stop ozljedama na radu

Edukacija

ŽK Osijek: Predstavljanje kampanje STOP ozljedama na radu

Edukacija

Najnoviji Pravilnik o porezu na dohodak i popunjavanje Obrasca JOPPD -...

Propisi i računovodstvo

Županijska komora Koprivnica

  • Vlatka Grotić Samaržija Viši stručni suradnik Tel: +385 48 674 564 Email: vgrotic@hgk.hr

Županijska komora Vukovar

Županijska komora Pula

  • Koraljka Vitasović Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr

Županijska komora Osijek

  • Bernarda Hunjadi Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 830 Email: bhunjadi@hgk.hr

Županijska komora Sisak

  • Dragoslav Krnjaić viši stručni referent Tel: +385 44 524 117 Email: dkrnjaic@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

Županijska komora Dubrovnik

  • Tatjana Božinović Filipović stručna suradnica Tel: +385 20 312 095 Email: tbozinovic@hgk.hr

Županijska komora Otočac

Pretraživanje novosti