Novosti i događanja

Objava

Poziv i uputa vjerovnicima Jamnice s područja Zadarske županije za pri...

Edukacija

Investicijski forum Dalmacije u ŽK Zadar

Edukacija

Radionica za korisnike podmjere 4.1 u ŽK Bjelovar

Sastanak

U Sisku održan stručni skup Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom...

Edukacija

Predavanje o uvjetima poslovanja u Austriji

Objava

U Trakošćanu održan XIV. Kolokvij o arbitraži i mirenju

Publikacija

III. Zbirka odluka Suda časti pri HGK (2012. – 2015.)

Edukacija

Zagrebačka radionica o javnoj nabavi: Dokumentacija o nabavi, otvoreni...

Objava

HGK pojednostavljuje arbitražne postupke

Propisi i računovodstvo

Županijska komora Koprivnica

  • Vlatka Grotić Samaržija Viši stručni suradnik Tel: +385 48 674 564 Email: vgrotic@hgk.hr

Županijska komora Vukovar

Županijska komora Pula

  • Koraljka Vitasović Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr

Županijska komora Osijek

  • Bernarda Hunjadi Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 830 Email: bhunjadi@hgk.hr

Županijska komora Sisak

  • Dragoslav Krnjaić viši stručni referent Tel: +385 44 524 117 Email: dkrnjaic@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

Županijska komora Dubrovnik

  • Tatjana Božinović Filipović stručna suradnica Tel: +385 20 312 095 Email: tbozinovic@hgk.hr

Županijska komora Otočac

Pretraživanje novosti