Novosti i događanja

Edukacija

Predavanje Motivacija i metaprogrami

Edukacija

ŽK Pula poziva na radionicu Pokrenite digitalnu transformaciju svojeg...

Edukacija

Izobrazba u području sustava javne nabave

Objava

Predbožićno druženje članova Gospodarskog vijeća Županijske komore Zad...

Sastanak

Seminar Pripreme za sastavljanje GFI-a, obračun poreza na dobit za 201...

Edukacija

U Vinkovcima održano stručno-edukativno predavanje Održavanje i postav...

Manifestacija

Zbog korupcije svijet izgubi 100 milijuna dolara dnevno

Edukacija

Porast utjecaja tehnologije u međunarodnoj arbitraži

Sastanak

Održana sedma sjednica Strukovne grupacije zaštite na radu i zaštite o...

Propisi i računovodstvo

Županijska komora Koprivnica

  • Vlatka Grotić Samaržija Viši stručni suradnik Tel: +385 48 674 564 Email: vgrotic@hgk.hr

Županijska komora Vukovar

Županijska komora Pula

  • Koraljka Vitasović Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr

Županijska komora Osijek

  • Bernarda Hunjadi Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 830 Email: bhunjadi@hgk.hr

Županijska komora Sisak

  • Dragoslav Krnjaić viši stručni referent Tel: +385 44 524 117 Email: dkrnjaic@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

  • Helena Pogledić Viši stručni suradnik Tel: +385 43 274 067 Email: hpogledic@hgk.hr
  • Martina Posavac Ćurić Direktorica Tel: +385 43 274 065 Email: mposavac@hgk.hr

Županijska komora Dubrovnik

  • Tatjana Božinović Filipović viša stručna suradnica Tel: +385 20 312 095 Email: tbozinovic@hgk.hr

Županijska komora Otočac

Pretraživanje novosti