Novosti i događanja

Sastanak

Sjednica Udruženja Vino Dalmacije u Zadru

Edukacija

Grad Bjelovar predstavlja gradske natječaje za poticaje gospodarstvu

Sajam - HGK

ŽK Koprivnica vodi poduzetnike iz Koprivničko-križevačke županije na m...

Sastanak

Održana radionica o primjeni Zakona o osiguranju potraživanja radnika...

Sastanak

Poslovno izaslanstvo iz Virovitičko-podravske županije posjetit će Far...

Edukacija

Interes poduzetnika za HBOR-ove kredite

Manifestacija

XI. konferencija o sigurnosti i kvaliteti hrane

Edukacija

Mogućnosti konkurentnosti u globalnim lancima vrijednosti za tekstilnu...

Sajam - HGK

Šibensko-kninski izlagači na 14. Mediteranskom sajmu zdrave prehrane,...

Prerađivačka industrija

Proizvodnja strojeva i uređaja

Županijska komora Vukovar

Županijska komora Virovitica

  • Kristina Pleša stručni suradnik Tel: +385 33 618 042 Email: kkorman@hgk.hr

Županijska komora Slavonski Brod

  • Županijska komora Slavonski Brod Tel: +385 35 448 583 Email: hgksb@hgk.hr

Županijska komora Pula

  • Denis Hrelja Viši stručni suradnik Tel: +385 52 378 115 Email: dhrelja@hgk.hr
  • Morena Mačina Stručna suradnica Tel: +385 52 378 112 Email: mmacina@hgk.hr

Županijska komora Krapina

  • Županijska komora Krapina Tel: +385 49 371 883 Email: hgkkr@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

  • Miljenko Juratovac Viši stručni referent Tel: +385 43 274 063 Email: mjuratovac@hgk.hr

Županijska komora Zadar

  • Dinko Basioli Viši stručni suradnik Tel: +385 23 643 191 Email: dbasioli@hgk.hr

Županijska komora Rijeka

  • Blanka Kalokira Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 169 Email: bkalokira@hgk.hr

Županijska komora Split

  • Olga Škevin, dipl.ing. stručna suradnica Tel: +385 21 321 138 Email: oskevin@hgk.hr

Županijska komora Sisak

  • Aneta Radoš viša stručna suradnica Tel: +385 44 510 028 Email: arados@hgk.hr

Pretraživanje novosti