Novosti i događanja

Edukacija

Grad Bjelovar predstavlja gradske natječaje za poticaje gospodarstvu

Objava

Međunarodna konferencija o razvoju prometa, logistike i održivog trans...

Edukacija

Interes poduzetnika za HBOR-ove kredite

Sastanak

Sjednica Povjerenstva za usklađivanje voznih redova županijskih linija...

Sastanak

Održana sjednica Povjerenstva za usklađivanje voznih redova ŽK Bjelova...

Objava

Poziv na izbornu plenarnu sjednicu Udruženja međunarodnih otpremnika

Edukacija

ŽK Pula: Predavanje o doprinosu poslovnog sektora rješavanju društveni...

Objava

Komentar HGK na povećanje cestarina: Udar na prijevoznike znači i povi...

Sastanak

Održana sjednica Povjerenstva za usklađivanje voznih redova županijski...

Prijevoz i skladištenje

Poštanske i kurirske djelatnosti

Središnjica

Županijska komora Vukovar

  • Ines Čordašić Administrativni referent Tel: +385 32 441 157 Email: icordasic@hgk.hr

Županijska komora Slavonski Brod

  • Županijska komora Slavonski Brod Tel: +385 35 448 583 Email: hgksb@hgk.hr

Županijska komora Pula

  • Sandra Perinić Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 101 Email: sperinic@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

  • Miljenko Juratovac Viši stručni referent Tel: +385 43 274 063 Email: mjuratovac@hgk.hr

Županijska komora Rijeka

  • Perica Šolić Viši stručni savjetnik Tel: +385 51 209 130 Email: psolic@hgk.hr
  • Zoran Orešković Viši stručni referent Tel: +385 51 209 137 Email: zoreskovic@hgk.hr
  • Sara Štrljić Stručni suradnik Tel: +385 51 209 148 Email: sstrljic@hgk.hr

Županijska komora Zadar

  • Ivana Šare Stručni suradnik Tel: +385 23 643 199 Email: isare@hgk.hr

Pretraživanje novosti