Novosti i događanja

Edukacija

Stručno-edukativno predavanje „Pravilnik za poslove s posebnim uvjetim...

Sastanak

Održana radionica Vodič kroz postupak osiguranja potraživanja u slučaj...

Sastanak

Predstavnici nevladine udruge TamaT u posjetu ŽK Dubrovnik

Objava

ŽK Pula: Predstavljena nova brošura o korporativnoj filantropiji

Sajam - HGK

Završen 14. Mediteranski sajam zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zel...

Edukacija

Predavanje o body tehnici u funkciji očuvanja i unapređenja zdravlja

Edukacija

ŽK Pula: Predavanje o doprinosu poslovnog sektora rješavanju društveni...

Edukacija

Održana edukacija o mjerama aktivne politike zapošljavanja – Od mjere...

Edukacija

U ŽK Rijeka održan seminar o javnoj nabavi za naručitelje

Obrazovanje

Središnjica

Županijska komora Virovitica

 • Andrea Henrieta Poslek Viši stručni suradnik Tel: +385 33 618 045 Email: aposlek@hgk.hr

Županijska komora Pula

 • Koraljka Vitasović Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr

Županijska komora Krapina

 • Županijska komora Krapina Tel: +385 49 371 883 Email: hgkkr@hgk.hr
 • Janja Kantolić viši stručni suradnik Tel: +385 49 371 883 Email: jkantolic@hgk.hr

Županijska komora Osijek

 • Snježana Babić Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 880 Email: sbabic@hgk.hr

Županijska komora Sisak

 • Senada Prpić viša stručna suradnica Tel: +385 44 524 114 Email: sprpic@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

Županijska komora Dubrovnik

Županijska komora Karlovac

 • Valentina Sečen viša stručna suradnica Tel: +385 47 612111 Email: vsecen@hgk.hr
 • Nevenka Vučković predsjednica Strukovne grupe za razvoj ljudskih potencijala i cjeloživotno učenje Tel: +385 47 416296 Email: nevenka.vuckovic@terranova.hr

Županijska komora Rijeka

 • Lucija Kero Stručni suradnik Tel: +385 51 209 127 Email: lkero@hgk.hr
 • Nikola Musulin Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 155 Email: nmusulin@hgk.hr

Županijska komora Čakovec

 • Jagoda Horvat Stručna suradnica Tel: +385 40 311 165 Email: jhorvat@hgk.hr

Županijska komora Split

 • Suzana Prkić Jurić, prof. viša stručna suradnica Tel: +385 21 321 124 Email: sprkic@hgk.hr

Županijska komora Koprivnica

 • Ana Špičko Viši stručni referent Tel: +385 48 674 572 Email: aspicko@hgk.hr

Pretraživanje novosti