Novosti i događanja

Edukacija

Stručno-edukativno predavanje Održavanje i postavljanje vatrogasnih ap...

Objava

Sporazum HGK i tvrtke Steinbeis 2i – prvi korak do Centra za transfer...

Objava

Neupućenost korisnika plinskog lanca ključni je problem pri uvođenju n...

Sastanak

Sjednica Strukovne grupacije zaštite na radu i zaštite od požara ŽK Si...

Edukacija

Besplatna radionica u prosincu Pokreni digitalnu transformaciju svojeg...

Edukacija

Početak projekta WebPoSt

Edukacija

Radionica Pokreni digitalnu transformaciju svojeg poslovanja

Edukacija

Info dan o intelektualnom vlasništvu za predstavnike malog i srednjeg...

Edukacija

Seminar o novostima u pravu na pristup informacijama i zaštiti osobnih...

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Naplata računa i kreditni uredi

Županijska komora Vukovar

  • Ines Čordašić Administrativni referent Tel: +385 32 441 157 Email: icordasic@hgk.hr

Županijska komora Slavonski Brod

  • Maja Balen Mušija stručni suradnik Tel: +385 35 448 583 Email: mbalen@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

  • Martina Posavac Ćurić Direktorica Tel: +385 43 274 065 Email: mposavac@hgk.hr

Županijska komora Pula

  • HGK Županijska komora Pula Tel: +385 52 378 100 Email: hgkpu@hgk.hr

Pretraživanje novosti