Novosti i događanja

Edukacija

ŽK Pula: Seminar ISO 9001:2015 za interne auditore

Sastanak

U ŽK Karlovac predstavljen bonitetni certifikat Excellent SME i Stalno...

Edukacija

Radionica u ŽK Pula: Računovodstveni propisi iz kojih proizlazi da rač...

Objava

HBOR-ov Info-dan u ŽK Karlovac

Edukacija

Seminar o godišnjim financijskim izvještajima, porezu na dobit i aktua...

Objava

Očekivani sljedeći rast kamatnih stopa Feda sredinom godine

Sastanak

ŽK Sisak: Poziv na HBOR-ov Info dan

Edukacija

ŽK Sisak: Radionica Sedam koraka do kredita

Sastanak

Veleposlanica Republike Slovenije posjetila ŽK Sisak

Financijske djelatnosti i osiguranje

Leasing

Županijska komora Slavonski Brod

  • Županijska komora Slavonski Brod Tel: +385 35 448 583 Email: hgksb@hgk.hr
  • Krešimir Rudec Direktor Županijske komore Tel: +385 35 448 583 Email: krudec@hgk.hr

Županijska komora Sisak

  • Dragoslav Krnjaić viši stručni referent Tel: +385 44 524 117 Email: dkrnjaic@hgk.hr

Županijska komora Pula

  • Koraljka Vitasović Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

Županijska komora Rijeka

  • Nikola Musulin Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 155 Email: nmusulin@hgk.hr

Županijska komora Split

  • Anton Duišin, dipl.oec. viši stručni suradnik Tel: +385 21 321 146 Email: aduisin@hgk.hr

Pretraživanje novosti