Novosti i događanja

Objava

Novi rok ispunjavanja obveze izravnih terećenja prema SEPA pravilima

Objava

Smanjuje se udio javnoga duga u BDP-u

Publikacija

Gospodarski Info ŽK Šibenik, br. 4

Sastanak

HBOR održao Info-dan u Sisku

Edukacija

U ŽK Sisak održan seminar o primjeni poreznih propisa od 1. siječnja 2...

Objava

Konstituiran Odbor za suradnju s gospodarstvenicama i financijsku pism...

Edukacija

U ŽK Slavonski Brod održan seminar Pripreme za sastavljanje godišnjih...

Edukacija

ŽK Pula: Radionica Poduzetnička prilika – kako unaprijediti poslovanje

Publikacija

Gospodarski info ŽK Otočac 17/2016

Financijske djelatnosti i osiguranje

Leasing

Županijska komora Slavonski Brod

  • Županijska komora Slavonski Brod Tel: +385 35 448 583 Email: hgksb@hgk.hr
  • Krešimir Rudec Direktor Županijske komore Tel: +385 35 448 583 Email: krudec@hgk.hr

Županijska komora Sisak

  • Dragoslav Krnjaić viši stručni referent Tel: +385 44 524 117 Email: dkrnjaic@hgk.hr

Županijska komora Pula

  • Koraljka Vitasović Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

Županijska komora Rijeka

  • Nikola Musulin Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 155 Email: nmusulin@hgk.hr

Županijska komora Split

  • Anton Duišin, dipl.oec. viši stručni suradnik Tel: +385 21 321 146 Email: aduisin@hgk.hr

Pretraživanje novosti