Novosti i događanja

Sastanak

Investicijski forum Slavonije i Baranje u ŽK Slavonski Brod

Edukacija

Poslovni uzlet Bjelovarsko-bilogorske županije održan u ŽK Bjelovar

Edukacija

Radionica o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodav...

Manifestacija

Postanite poduzetnica godine

Edukacija

Usavršavanje u području javne nabave u ŽK Zadar

Objava

Nastavljen visok rast broja izdanih građevinskih dozvola

Objava

Mobilni tim ŽK Bjelovar posjetio bjelovarsku tvrtku GLG Godinić d. o....

Objava

Sisačko-moslavačka županija dobila svoj geoportal

Sastanak

Građevinci i projektanti ŽK Koprivnica u Lasselsberger – Knaufu upozna...

Graditeljstvo

Graditeljstvo

Središnjica

Županijska komora Bjelovar

  • Marijana Radičević Predsjednica Strukovne grupacije za graditeljstvo i industriju građevinskog materijala Tel: +385 43 214 037 Email: pzc@pzc-bjelovar.hr
  • Josip Rastovac Zamjenik predsjednice Strukovne grupacije za graditeljstvo i industriju građevinskog materijala Tel: +385 43 242 596 Email: termoplin@bj.t-com.hr

Županijska komora Virovitica

  • Renata Vondra Stručni suradnik Tel: +385 33 618 041 Email: rvondra@hgk.hr

Županijska komora Split

  • Mladen Buljan, dipl.oec. viši stručni suradnik Tel: +385 21 321 154 Email: mbuljan@hgk.hr

Županijska komora Čakovec

  • Silverije Petriš Viši stručni suradnik Tel: +385 40 630 052 Email: spetris@hgk.hr

Županijska komora Požega

  • Božo Čavar Viši Stručni Suradnik Tel: +385 34 620 022 Email: bcavar@hgk.hr

Županijska komora Pula

  • Sandra Perinić Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 101 Email: sperinic@hgk.hr

Županijska komora Varaždin

  • Ksenija Mikšaj viša stručna suradnica Tel: +385 42 405 470 Email: kmiksaj@hgk.hr

Komora Zagreb

Županijska komora Koprivnica

  • Kristina Stanišić Viši stručni suradnik Tel: +385 48 674 567 Email: kstanisic@hgk.hr
  • Željko Pecak Predsjednik Strukovne grupe graditelja i projektanata ŽK Koprivnica Tel: +385 48 674 560 Email: hgkkc@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

  • Miljenko Juratovac Viši stručni referent Tel: +385 43 274 063 Email: mjuratovac@hgk.hr
  • Marijana Radičević Predsjednica Strukovne grupacije za graditeljstvo i industriju građevinskog materijala Tel: +385 43 214 037 Email: pzc@pzc-bjelovar.hr
  • Josip Rastovac Zamjenik predsjednice Strukovne grupacije za graditeljstvo i industriju građevinskog materijala Tel: +385 43 242 596 Email: termoplin@bj.t-com.hr

Županijska komora Slavonski Brod

  • Krešimir Rudec Direktor Županijske komore Tel: +385 35 448 583 Email: krudec@hgk.hr
  • Županijska komora Slavonski Brod Tel: +385 35 448 583 Email: hgksb@hgk.hr

Županijska komora Virovitica

  • Renata Vondra Stručni suradnik Tel: +385 33 618 041 Email: rvondra@hgk.hr

Županijska komora Vukovar

  • Josip Takač Stručni suradnik Tel: +385 32 441 155 Email: jtakac@hgk.hr

Županijska komora Varaždin

  • Ksenija Mikšaj viša stručna suradnica Tel: +385 42 405 470 Email: kmiksaj@hgk.hr

Županijska komora Pula

  • Sandra Perinić Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 101 Email: sperinic@hgk.hr

Županijska komora Krapina

  • Županijska komora Krapina Tel: +385 49 371 883 Email: hgkkr@hgk.hr

Županijska komora Sisak

  • Ivan Javornik viši stručni suradnik Tel: +385 44 521 827 Email: ijavornik@hgk.hr

Županijska komora Karlovac

  • Josip Desović stručni suradnik Tel: +385 47 612111 Email: jdesovic@hgk.hr

Županijska komora Otočac

  • Ljubica Grčević Viši stručni suradnik Tel: +385 53 773 307 Email: lgrcevic@hgk.hr

Županijska komora Zadar

  • Denis Ikić Direktor Tel: +385 23 211 747 Email: dikic@hgk.hr

Županijska komora Rijeka

  • Blanka Kalokira Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 169 Email: bkalokira@hgk.hr
  • Gabrijela Milin Stručni suradnik Tel: + 385 51 209 172 Email: gmilin@hgk.hr

Županijska komora Požega

Županijska komora Split

  • Mladen Buljan, dipl.oec. viši stručni suradnik Tel: +385 21 321 154 Email: mbuljan@hgk.hr

Županijska komora Šibenik

  • Jelena Zorica Stručna suradnica Tel: +385 22 311607 Email: jzorica@hgk.hr

Županijska komora Dubrovnik

Županijska komora Osijek

  • Josipa Weber Tojagić Stručna suradnica Tel: +385 31 223 820 Email: jweber@hgk.hr

Pretraživanje novosti