Novosti i događanja

Edukacija

Grad Bjelovar predstavlja gradske natječaje za poticaje gospodarstvu

Objava

Održan Okrugli stol o osiguranju i otkupu potraživanja te povoljnijim...

Manifestacija

Predstavljanje programa Europske investicijske banke u HGK

Sastanak

ŽK Čakovec: Prezentacija sustava Hivergen tvrtke Inpro d. o. o.

Edukacija

Predstavljanje mjera aktivne politike zapošljavanja Od mjere do karije...

Sastanak

Poziv na Info-dan HBOR-a

Objava

Predstavljanje HBOR-a i HGK studentima Veleučilišta u Požegi

Edukacija

ICC Hrvatska educirao bankare o međunarodnim pravilima za pomoć izvozn...

Edukacija

Savjetovanje u ŽK Bjelovar za poljoprivrednike o upravljanju rizicima...

Financijske djelatnosti i osiguranje

Fondovi i financijska tržišta

Županijska komora Bjelovar

  • Vjerana Križić Viši stručni suradnik Tel: +385 43 274 068 Email: vkrizic@hgk.hr
  • Martina Posavac Direktorica Tel: +385 43 274 065 Email: mposavac@hgk.hr

Županijska komora Sisak

  • Dragoslav Krnjaić viši stručni referent Tel: +385 44 524 117 Email: dkrnjaic@hgk.hr

Županijska komora Pula

  • Koraljka Vitasović Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr

Županijska komora Split

  • Anton Duišin, dipl.oec. viši stručni suradnik Tel: +385 21 321 146 Email: aduisin@hgk.hr

Županijska komora Rijeka

  • Nikola Musulin Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 155 Email: nmusulin@hgk.hr

Županijska komora Otočac

Pretraživanje novosti