Novosti i događanja

Objava

Regionalna konferencija Dan hrvatskih financijskih institucija u Osije...

Edukacija

Predavanje o uvjetima poslovanja u Austriji

Objava

ŽK Pula: Investicijski forum Lider Investa 25. svibnja

Objava

Hrvatska aktuarska konferencija – Izazovi budućnosti, 5. i 6. lipnja

Sastanak

U ŽK Šibenik održana radionica Primjena Zakona o osiguranju potraživaj...

Objava

HGK pojednostavljuje arbitražne postupke

Publikacija

Kako započeti poduzetničku djelatnost u Karlovačkoj županiji - Vodič

Edukacija

ODGOĐENO - ŽK Bjelovar: Osiguranje i otkup potraživanja i upravljanje...

Edukacija

ŽK Zadar: Održan stručni skup Zapošljavanje i rad osoba s invaliditeto...

Financijske djelatnosti i osiguranje

Fondovi i financijska tržišta

Županijska komora Bjelovar

  • Vjerana Križić Viši stručni suradnik Tel: +385 43 274 068 Email: vkrizic@hgk.hr
  • Martina Posavac Direktorica Tel: +385 43 274 065 Email: mposavac@hgk.hr

Županijska komora Sisak

  • Dragoslav Krnjaić viši stručni referent Tel: +385 44 524 117 Email: dkrnjaic@hgk.hr

Županijska komora Pula

  • Koraljka Vitasović Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 135 Email: kvitasovic@hgk.hr

Županijska komora Split

  • Anton Duišin, dipl.oec. viši stručni suradnik Tel: +385 21 321 146 Email: aduisin@hgk.hr

Županijska komora Rijeka

  • Nikola Musulin Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 155 Email: nmusulin@hgk.hr

Županijska komora Otočac

Pretraživanje novosti