Novosti i događanja

Sajam - HGK

Završen 14. Mediteranski sajam zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zel...

Edukacija

Održano predavanje Važnost potrošnje hrvatskih proizvoda i usluga u sk...

Edukacija

ŽK Pula: Predavanje o doprinosu poslovnog sektora rješavanju društveni...

Edukacija

Edukacija za ponuditelje u sustavu javne nabave

Edukacija

U ŽK Rijeka održan seminar o javnoj nabavi za naručitelje

Edukacija

U ŽK Slavonski Brod održan seminar Primjena Zakona o osiguranju potraž...

Sajam - HGK

Seminar o intelektualnom vlasništvu za predstavnike malog i srednjeg p...

Sastanak

Nacionalna kampanja STOP ozljedama na radu predstavljena u ŽK Koprivni...

Publikacija

Robna razmjena Republike Hrvatske u 2016. godini

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Arhitektura i inženjerstvo te tehničko ispitivanje

Središnjica

Županijska komora Virovitica

  • Renata Vondra Stručni suradnik Tel: +385 33 618 041 Email: rvondra@hgk.hr

Županijska komora Vukovar

  • Josip Takač Stručni suradnik Tel: +385 32 441 155 Email: jtakac@hgk.hr

Županijska komora Pula

  • Sandra Perinić Viša stručna suradnica Tel: +385 52 378 101 Email: sperinic@hgk.hr

Županijska komora Slavonski Brod

  • Županijska komora Slavonski Brod Tel: +385 35 448 583 Email: hgksb@hgk.hr

Županijska komora Sisak

  • Ivan Javornik viši stručni suradnik Tel: +385 44 521 827 Email: ijavornik@hgk.hr

Županijska komora Bjelovar

  • Miljenko Juratovac Viši stručni referent Tel: +385 43 274 063 Email: mjuratovac@hgk.hr

Županijska komora Rijeka

  • Blanka Kalokira Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 169 Email: bkalokira@hgk.hr
  • Gabrijela Milin Stručni suradnik Tel: + 385 51 209 172 Email: gmilin@hgk.hr

Županijska komora Dubrovnik

Županijska komora Osijek

  • Josipa Weber Tojagić Stručna suradnica Tel: +385 31 223 820 Email: jweber@hgk.hr

Pretraživanje novosti