O Udruženju poslovanja nekretninama

Vijesti iz rada Udruženja možete pročitati na ovoj STRANICI.

Upravni odbor HGK donio je 26.11.1998. godine Odluku o osnivanju Udruženja poslovanja nekretninama, kao oblik strukovnog organiziranja i povezivanja svih trgovačkih društava koja se bave poslovanjem nekretninama.

Inicijativa za osnivanje Udruženja poslovanja nekretninama proizašla je iz Grupacije agencija za promet nekretninama koja je aktivno djelovala od 1995. godine.

Udruženje poslovanja nekretninama obuhvaća članice Komore – trgovačka društva iz Područja L - Poslovanje nekretninama Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

 • odjeljka 68      Poslovanje nekretninama
 • skupine 68.1   Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
 • skupine 68.2   Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup
 • skupine 68.3   Poslovanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

Rad Udruženja odvija se kroz Vijeće Udruženja kojeg čine najznačajniji predstavnici trgovačkih društava iz djelatnosti poslovanja nekretninama. Vijeće se sastaje prema potrebi, u cilju rješavanja tekućih problema.

Unutar Udruženja poslovanja nekretninama osnovani su slijedeći odbori:

 •     Odbor za medije
 •     Odbor za odnose s institucijama
 •     Odbor za pravna pitanja
 •     Odbor za organizaciju foruma
 •     Odbor za sajmove

Strukovne skupine poslovanja nekretninama djeluju u Županijskim komorama Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, Osijek, Slavonski Brod, Karlovac, Sisak i Zagreb.

Zbog nesređenog stanja na tržištu nekretnina, još je 1997. pokrenuta inicijativu za donošenje Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, u kojoj je struka tražila zakonsko rješenje po kojem se Registar posrednika, obrazovanje i stručni ispiti za agenate te Imenik agenata vode u HGK.

Upornim i sustavnim višegodišnjim radom postignuti su značajni rezultati, te je po prvi puta 2007. godine donesen Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, kojim je stvoren pravni okvir za obavljane ove djelatnosti te je ona regulirana na tržištu. Na temelju predmetnog Zakona Hrvatska gospodarska komora dobila je javne ovlasti provođenja stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina, vođenja Imenika agenata i Registra posrednika u prometu nekretnina.

Zakon je, pored ostalog, omogućio da se građanima potrošačima pruži bolja, profesionalnija i kvalitetnija usluga, te je podloga za transparentni i pravno sigurniji sustav u prometu nekretnina.

Sa svrhom samoregulacije i unapređenja struke 1998. godine usvojen je Etički kodeks posrednika u prometu nekretninama, koji je 2003. g. noveliran i usvojen u formi Pravila poslovanja posrednika u prometu nekretninama. Radi potrebe usklađivanja odredaba Pravila poslovanja posrednika u prometu nekretninama sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina, 2011. g. usvojen je Kodeks etike poslovanja posrednika u prometu nekretnina koji u cjelosti zamjenjuje Pravila poslovanja.

U cilju poticanja cjeloživotnog obrazovanja kontinuirano se provodila edukacija posrednika u prometu nekretnina te je organizirano petnaest ciklusa edukacije posrednika u prometu nekretninama ( do donošenja Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ), trinaest ciklusa pripremnih seminara za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnine ( nakon donošenja Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ), tri cjelodnevne radionice na temu „zemljišnih knjiga“ i sedamnaest Foruma poslovanja nekretninama.

Udruženje je nastupalo i na sajmovima nekretnina u inozemstvu (Real Vienna, Expo Real).

Komora i Udruženje su, uz ostalo, izdali dvije knjige o poslovanju nekretninama i Priručnik za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnine, te provode stručne ispite za agente posredovanja u prometu nekretnina.

Sve te aktivnosti provode se u cilju unapređenja rada u djelatnosti poslovanja nekretninama te kako bi se suzbila siva ekonomija u ovoj djelatnosti.

Neupitno je kako sama struka najdjelotvornije prepoznaje i rješava svoje probleme.

ZAŠTO POSLOVATI PREKO POSREDNIKA U PROMETU NEKRETNINA KOJI JE UPISAN U REGISTAR POSREDNIKA PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Naša je preporuka da se prilikom kupoprodaja nekretnina ( uključujući najam, zakup, zamjene nekretnina, ...) angažiraju posrednici upisani u Registar posrednika u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, budući su oni uskladili svoje poslovanje sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina te ishodili od Ministarstva gospodarstva rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina. Činjenica da se u pravilu radi o transakcijama koje uključuju promet velike novčane vrijednosti, a kojima se, uz ostalo, rješavaju i egzistencijalna pitanja pojedinaca, navodi na potrebu iznimnog opreza. Upravo je obrazovani posrednik koji poslove vodi pažnjom dobrog i savjesnog gospodarstvenika, jamac da će posao biti obavljen na zadovoljstvo svih strana.

Angažiranje ovlaštenog posrednika preduvjet je legalnog, uspješnog i sigurnog poslovanja nekretninama. Pozivamo Vas da svog posrednika provjerite na www.hgk.hr - Registar posrednika u prometu nekretnina.

Odredbom članka 31. stavka 2. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, propisano je da inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode nadležni inspektori sukladno posebnim propisima (inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o posredovanju u prometu nekretnina provodi Ministarstvo financija). Pored navedenog Ministarstvo gospodarstva objavilo je i pisano mišljenje da apelira na sve koji imaju saznanja o nepravilnostima koja se odnose na rad posrednika da svaku takvu nepravilnost izravno prijave nadležnoj inspekcijskoj službi. Prijava nepravilnosti dužnost je osoba koje imaju takva saznanja te je samo na taj način moguće sankcionirati one koji posluju suprotno Zakonu propisanih uvjeta.

Predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama je: Dubravko Ranilović, direktor Kaste- Zagreb d.o.o.
Zamjenica predsjednika: Jasminka Biliškov, direktorica, Biliškov nekretnine d.o.o.
Poslovni tajnik: Snježana Brezović, viša stručna savjetnica

Contacts

 • Sektor za trgovinu Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: trgovina@hgk.hr Tel: +385 1 456 1624 Fax: +385 1 456 1542 Direktor: Ema Culi
 • Udruženje poslovanja nekretninama Tel: + 385 1 4561 779 Email: sbrezovic@hgk.hr