O Udruženju marketinga

Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore donio je 10. srpnja 2001. Odluku o osnivanju Udruženja marketinga. Inicijativa za osnivanje Udruženja marketinga proizašla je iz Udruženja usluga u trgovini koje je aktivno djelovalo od 1995. do 2003. Udruženje marketinga okupljalo je trgovačka društva iz odjeljka 74 – Ostale poslovne djelatnosti Nacionalne klasifikacije djelatnosti kada je došlo do izdvajanja nekih članica u novoosnovano Udruženje.

Udruženje marketinga uključuje članice HGK iz:

PODRUČJA M STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

  • odjeljka   73         Promidžba(reklama i propaganda) i istraživanje tržišta
  • skupine    73.1     Promidžba (reklama i propaganda)

Osnovni je cilj Udruženja suradnja sa nadležnim ministarstvima i drugim državnim institucijama vezano za predlaganje i sudjelovanje u izradi novih zakona,te iniciranje dopuna i izmjena postojećih zakona i uredbi iz područja djelatnosti Udruženja, te ostale aktivnosti u cilju unapređenja djelatnosti.

Rad Udruženja odvija se kroz Vijeće Udruženja kojeg čine najznačajniji predstavnici trgovačkih društava iz djelatnosti tržišnog komuniciranja. Vijeće se sastaje prema potrebama u rješavanju tekućih problema.

Contacts

  • Sektor za trgovinu Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: trgovina@hgk.hr Tel: +385 1 456 1624 Fax: +385 1 456 1542 Direktor: Ema Culi
  • Tihana Buić Junior Expert Associate Tel: +385 1 456 1550 Email: tbuic@hgk.hr
  • Branko Eder Association President Tel: 01/4561-624 Email: trgovina@hgk.hr