Katalog ispitnih pitanja za stručni ispit

U nastavku možete preuzeti popise pitanja za stručni ispit za agenta posredovanja u prometu nekretnina što ne isključuje mogućnost da na ispitu bude postavljeno i neko drugo pitanje koje je obuhvaćeno programom stručnog ispita a nije navedeno u katalozima ispitnih pitanja.

Program stručnog ispita:

1. OPĆI PRAVNI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

a. Trgovačka društva i ugovori

b. Stvarna prava na nekretninama i zemljišne knjige

2. FINANCIJSKO EKONOMSKI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

a. Porezi, financijsko poslovanje i marketing

3. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

a. Prostorno uređenje

b. Gradnja

Contacts

  • Sektor za trgovinu Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: trgovina@hgk.hr Tel: +385 1 456 1624 Fax: +385 1 456 1542 Direktor: Ema Culi
  • Sektor za trgovinu Trade Sector Tel: +385 1 456 1624 Email: trgovina@hgk.hr
  • Ema Culi Sector Director Tel: +385 1 456 1728 Email: eculi@hgk.hr
  • Tomislava Ravlić Assistant Director Tel: +385 1 456 1611 Email: travlic@hgk.hr
  • Hrvoje Paver Assistant Director Tel: +385 1 456 1735 Email: hpaver@hgk.hr
  • Ivana Kaurinović Executive Administrative Assistant Tel: +385 1 456 1624 Email: ikaurinovic@hgk.hr