Zajednica proizvođača i veletrgovaca dodacima prehrani HGK

U srpnju 2014.g. donesena je Odluka o osnivanju Zajednice proizvođača i veletrgovaca dodataka prehrani HGK s ciljem jačanja aktivnosti usmjerenih unapređenju djelovanja i poslovnog okruženja članica te promicanju zajedničkih interesa članica u području proizvodnje i stavljanja na tržište dodataka prehrani.

Inicijativa za osnivanjem Zajednice od strane tvrtki je obrazložena potrebom jačanja aktivnosti usmjerenih unapređenju djelovanja i poslovnog okruženja članica te promicanju zajedničkih interesa članica u području proizvodnje i stavljanja na tržište dodataka prehrani. Istaknuta je potreba da se pred nadležnim državnim tijelima afirmira položaj  i uloga Zajednice kao ravnopravnog partnera u rješavanju pitanja od interesa za struku, uključujući sudjelovanje u postupku izrade nove legislative kojom se rješavaju pitanja od interesa za članice Zajednice.

Zajednica se osniva u cilju promicanja i zaštite zajedničkih interesa članica u području proizvodnje i trženja dodacima prehrani i pružanja stručne potpore u rješavanju zajedničkih pitanja pred državnim i drugim institucijama.

Razlog osnivanja je i zbog osnovne zadaće Hrvatske gospodarske komore utemeljene Statutom HGK - usklađivanje međusobnih interesa članica.

Zadaci Zajednice su pružanje stručne i lobističke pomoći članicama u rješavanju pitanja pred nadležnim tijelima, trajno prikupljanje podataka o stručnim pitanjima odnosno pribavljanje i distribuiranje informacija važnih za područje dodataka prehrani, posebice u području donošenja i izmjena legislative, edukacija članica,  iniciranje izmjena i rad na izmjenama postojećih propisa, osiguravanje uključivanja predstavnika Zajednice u povjerenstva za izrada nove legislative kojom se rješavaju pitanja od interesa za članice Zajednice te suradnja sa svim strukovnim udruženjima i zajednicama u Sektoru za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK, ostalim sektorima HGK i Županijskim komorama. 

Cilj Zajednice je:

Izgraditi pozitivno okruženj ekako bi se prepoznala važnost dodataka prehrani

  1. zastupati interese industrije dodataka prehrani kao pouzdanog partnera za rješenja na regulatorna, znanstvena i tehnička pitanja na temelju znanja, dijaloga i transparentnosti
  2. suradnja sa svim zainteresiranim stranama uključenima u u području dodataka prehrani, uključujući i regulatornih i znanstvenim tijelima u cilju oblikovanja budućih regulatorskih politika uz isticanja važnosti ovog sektora u javnom zdravstvu

Contacts

  • Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: poljoprivreda@hgk.hr Tel: +385 1 4561 644 Tel 1: +385 1 4826 066 Fax: +385 14561 545 Direktor: Božica Marković
  • Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Tel: +385 1 4826 066, 4561 644 Email: poljoprivreda@hgk.hr, drvna-industrija@hgk.hr