ŽK Vukovar: Obveze subjekata u poslovanju s hranom pri informiranju potrošača o hrani Poziv na prikupljanje informacija o planiranim ulaganjima u dugotrajnu imovinu u poljoprivredi i prehrambenoj industriji Domotex 2017 – Međunarodni sajam podnih obloga Devet hrvatskih proizvođača hrane na sajmu Grüne Woche u Berlinu

ŽK Vukovar: Obveze subjekata u poslovanju s hranom pri informiranju potrošača o hrani

Poziv na prikupljanje informacija o planiranim ulaganjima u dugotrajnu imovinu u poljoprivredi i pre...

Domotex 2017 – Međunarodni sajam podnih obloga

Devet hrvatskih proizvođača hrane na sajmu Grüne Woche u Berlinu

Udruženja i zajednice po gospodarskim djelatnostima

Djelatnosti su grupirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, prilagođenoj djelatnostima koje pokriva rad HGK

Prerađivačka industrija

Proizvodnja proizvoda od drva i papira

Proizvodnja prehrambenih i duhanskih proizvoda

Projekti i akcije

12. Međunarodni gospodarsko-znanstveni Skup o akvakulturi

“Vina Croatia – Vina Mosaica”

Drvo je Prvo