Poziv na registraciju članova Udruženja poljoprivrede Hrvatska na sajmu Zeleni tjedan u Berlinu Hrvatski parketi osvajaju vanjska tržišta HGK i HŠ dogovorile transparentnu raspodjelu drvnih trupaca

Poziv na registraciju članova Udruženja poljoprivrede

Hrvatska na sajmu Zeleni tjedan u Berlinu

Hrvatski parketi osvajaju vanjska tržišta

HGK i HŠ dogovorile transparentnu raspodjelu drvnih trupaca

Događanja koja slijede

Objava

Poziv na registraciju članova Udruženja poljoprivr...

Sajam - HGK

Hrvatska na sajmu Zeleni tjedan u Berlinu

Objava

Hrvatski parketi osvajaju vanjska tržišta

Sajam - HGK

Olio Capitale 2018 - Međunarodni sajam maslinova u...

Sajam - HGK

Cibus Parma, prehrambeni sajam – poziv na iskaz in...

Objava

Mario Ravlić predsjednik Grupacije klaoničke indus...

Objava

HGK i HŠ dogovorile transparentnu raspodjelu drvni...

Objava

Mladen Milaković novi predsjednik Udruženja ribars...

Objava

Okrugli stol Unapređenje sustava doniranja hrane u...

Projekti i akcije

Promocija hrvatskih vina u Srbiji

Drvo je Prvo

“Vina Croatia – Vina Mosaica”

Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo

  • Adresa:
  • Rooseveltov trg 2
  • 10000 Zagreb
  • Email: poljoprivreda@hgk.hr
  • Tel: +385 1 4561 644
  • Tel 1: +385 1 4826 066
  • Fax: +385 14561 545
  • Direktor: Božica Marković