Udruženja i zajednice

Zajednica za prevoditeljstvo

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: lradisic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6727
 • Fax: +385 1 460 6782
 • Tajnik: Lenka Radišić

Zajednice Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki povezanih uz pojedino područje, ali registriranih za raznorodne djelatnosti. Vodstvo zajednice čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća zajednice, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici zajednica zaposlenici HGK. Zajednice djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

Zajednica za unapređenje intelektualnog kapitala - ZUIK

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: svrban@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6728
 • Fax: +385 1 460 6782
 • Tajnik: Stankica Vrban

Zajednice Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki povezanih uz pojedino područje, ali registriranih za raznorodne djelatnosti. Vodstvo zajednice čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća zajednice, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici zajednica zaposlenici HGK. Zajednice djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Stankica Vrban viša stručna suradnica Tel: 01/4606728 Email: svrban@hgk.hr
 • prof. dr. sc. Marko Kolaković predsjednik Zajednice za unapređenje intelektualnog kapitala Tel: 01/4606728 Email: svrban@hgk.hr
 • dr. sc. Mirjana Babić zamjenica predsjednika Zajednice za unapređenje intelektualnog kapitala Tel: 01/4606728 Email: svrban@hgk.hr

Zajednica za razvoj ljudskih potencijala

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: mmarinovic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1702
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 4561 535
 • Poslovni tajnik: Marin Marinović

Zajednica je osnovana 2004. godine. Izborna skupština Zajednice za razvoj ljudskih potencijala održana je 17. lipnja 2015. godine. Zajednica ima 240 članica: rukovoditelji ljudskih potencijala,voditelji službi/odjela za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika direktori i rukovoditelji poduzeća koji kao kreatori strategija i donositelji odluka pružatelji usluga u djelatnosti razvoja ljudskog potencijala fizičke osobe koje u okviru svoje djelatnosti unapređuju područje razvoja ljudskih potencijala

 • Marin Marinović Stručni suradnik Tel: +385 1 456 1702 Email: mmarinovic@hgk.hr
 • Josip Marinković Predsjednik Zajednice za razvoj ljudskih potencijala Tel: +385 1 456 1702 Email: mmarinovic@hgk.hr
 • Saša Jurković Zamjenik predsjednika Tel: +385 1 456 1702 Email: mmarinovic@hgk.hr

Zajednica za strane jezike

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: lradisic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6727
 • Fax: +385 1 456 1535
 • Tajnik: Lenka Radišić

Zajednice Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki povezanih uz pojedino područje, ali registriranih za raznorodne djelatnosti. Vodstvo zajednice čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća zajednice, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici zajednica zaposlenici HGK. Zajednice djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Irena Žiger predsjednica Zajednice za strane jezike Tel: 01/4606727 Email: irena.ziger@vz.t-com.hr
 • Lenka Radišić viša stručna suradnica Tel: 01/4606727 Email: lradisic@hgk.hr
 • Tamara Tolnauer Ackermann zamjenica predsjednice Zajednice za strane jezike Tel: 01/4606727 Email: tamara@anglo.hr
 • Lenka Radišić viša stručna suradnica Tel: 01/460-6727 Email: lradisic@hgk.hr

Zajednica poslovnih savjetnika

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • Email: jravlic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1763
 • Fax: +385 1 4828 379
 • Tajnik: Jelena Ravlić

Zajednice Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki povezanih uz pojedino područje, ali registriranih za raznorodne djelatnosti. Vodstvo zajednice čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća zajednice, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici zajednica zaposlenici HGK. Zajednice djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Jelena Ravlić Stručna suradnica, Tajnik Zajednice poslovnih savjetnika Tel: +385 1 456 1763 Email: jravlic@hgk.hr
 • Mirjana Samardžić Novoselec Predsjednica Zajednice Tel: +385 1 4561-763 Email: jravlic@hgk.hr
 • Ana Fresl Zamjenica predsjednice Zajednice Tel: +385 1 4561-763 Email: jravlic@hgk.hr

Odjel za razvoj ljudskih potencijala

 • Odjel za razvoj ljudskih potencijala Tel: +385 01 4606-708 Email: potencijali@hgk.hr
 • Stankica Vrban viša stručna suradnica Tel: 01/4606728 Email: svrban@hgk.hr
 • Lenka Radišić viša stručna suradnica Tel: 01/460-6727 Email: lradisic@hgk.hr

Odjel za bilateralnu i multilateralnu suradnju

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • Email: eoi@hgk.hr
 • Tel: +385 1 482 8382
 • Fax: +385 1 482 8379
 • Voditelj: Ines Obradović

 • Lozika Mašić stručna suradnica, Pododjel za prekomorska tražišta Tel: +385 1 4561 677 Email: lmasic@hgk.hr
 • Jelena Dumičić viša stručna suradnica, Pododjel za prekomorska tržišta Tel: +385 1 456 1774 Email: jdumicic@hgk.hr
 • Ante Perica viši stručni suradnik, Pododjel za prekomorska tržišta Tel: +385 1 456 1788 Email: aperica@hgk.hr
 • Goran Masnec viši stručni savjetnik, Pododjel za CEFTA tržišta Tel: +385 1 456 1696 Email: gmasnec@hgk.hr
 • Vinko Mostarac viši stručni suradnik, Pododjel za europska tržišta Tel: +385 1 4561 562 Email: vmostarac@hgk.hr
 • Suzana Knežević viša stručna savjetnica, Pododjel za tržišta Zajednice Nezavisnih Država (ZND) Tel: +385 1 456 1508 Email: sknezevic@hgk.hr
 • Diana Kovač viša stručna savjetnica, Pododjel za europska tržišta Tel: +385 1 456 1604 Email: dkovac@hgk.hr
 • Anita Stipić viša stručna suradnica, Pododjel za europska tržišta Tel: +385 1 456 1783 Email: astipic@hgk.hr
 • Andrea Petrić viša stručna suradnica, Pododjel za europska tržišta Tel: +385 1 456 1784 Email: apetric@hgk.hr
 • Ines Obradović voditeljica Odjela Tel: +385 1 456 1625 Email: iobradovic@hgk.hr
 • Irena Jakobović Grubišić viša stručna suradnica, Pododjel za europska tržišta Tel: +3851 4561 795 Email: ijakobovic@hgk.hr

Odjel za EU poslove, fondove i programe

 • Saša Bukovac pomoćnik direktora Tel: +385 1 456 1705 Email: sbukovac@hgk.hr
 • Marko Babić pomoćnik direktorice Tel: +385 1 456 1574 Email: mbabic@hgk.hr
 • Danijela Pečevski viša stručna suradnica Tel: +385 1 456 1652 Email: dpecevski@hgk.hr
 • Ana Karlić Stručna suradnica - pripravnica Tel: +385 1 456 1609 Email: akarlic@hgk.hr
 • Anamarija Petrov viši stručna suradnica Tel: +385 1 456 1609 Email: apetrov@hgk.hr
 • Odjel za EU poslove, fondove i programe Tel: +385 1 456 1652 Email: eu@hgk.hr

Odjel za privlačenje investicija

 • Svjetlana Momčilović voditeljica Odjela Tel: +385 1 456 1517 Email: smomcilovic@hgk.hr
 • Andrea Grubišić viša stručna suradnica Tel: +385 1 456 1786 Email: agrubisic@hgk.hr
 • Odjel za privlačenje investicija Tel: +385 1 482 8382 Email: investicije@hgk.hr
 • Siniša Košutić viši stručni suradnik Tel: +385 1 456 1527 Email: skosutic@hgk.hr

Odjel za Europsku poduzetničku mrežu, EU programe i fondove potpore za mala i srednja poduzeća

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • Email: een@hgk.hr
 • Tel: 01 4561 671
 • Voditelj: Vesna Torbarina
 • Viši stručni suradnik: Irena Spahić

 • Vesna Torbarina Savjetnica, Voditeljica Europske poduzetničke mreže Hrvatska Tel: +385 1 456 1671 Email: vtorbarina@hgk.hr
 • Irena Spahić Viša stručna suradnica Tel: +385 1 456 1639 Email: ispahic@hgk.hr
 • Jelena Ravlić Stručna suradnica, Tajnik Zajednice poslovnih savjetnika Tel: +385 1 456 1763 Email: jravlic@hgk.hr
 • Igor Bobek Viši stručni suradnik Tel: +385 1 456 1798 Email: ibobek@hgk.hr
 • Saša Bukovac pomoćnik direktora Tel: +385 1 456 1705 Email: sbukovac@hgk.hr
 • Odjel za Europsku poduzetničku mrežu, EU programe i fondove potpore za mala i srednja poduzeća Tel: +385 1 456 1798 Email: een@hgk.hr

Projekti i akcije

Invest in Croatia

Vaučer 'Moj EU-projekt'

Europska poduzetnička mreža Hrvatske (EEN)

HGK uskoro potpisuje ugovor o sufinanciranju Cap4App projekta u okviru...

tenderi.hgk.hr - besplatna usluga dostave inozemnih javnonabavnih natj...

Poduzetnik-izvoznik vam dostavlja informacije o željenim tržištima pre...

Projekt DIHK-CEFTA