Udruženje istražnih i zaštitnih djelatnosti

Pixabay.com

Djelatnost privatne zaštite obuhvaća poslove zaštite osoba i imovine koji se obavljaju tjelesnom i/ili tehničkom zaštitom, uz primjenu pravila postupanja propisanih Zakonom o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10, 139/10). Djelatnost privatne zaštite obuhvaća poslove koji za cilj imaju zaštitu osoba i imovine a osobito osiguranje mirnih prosvjeda i javnih okupljanja, osiguranje stambenih i poslovnih prostora, neposredna tjelesna zaštita ( tjelohranitelj), zaštita prirodnih dobara i okoliša i osiguranje i pratnja novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

VIJEĆE UDRUŽENJA ISTRAŽNIH I ZAŠTITNIH DJELATNOSTI

Svi članovi društva imaju pravo na određeni stupanj zaštite koji im osigurava država međutim u današnjim uvjetima života potreba za osobnom zaštitom i zaštitom imovine sve više raste što rezultira i rastom broja zaštitarskih tvrtki koje te usluge pružaju. Potreba za istim u stranim zemljama datira još od prošlog stoljeća a kod nas se intezivno razvija od 1990. godine tako da danas postoje registriranih 246 trgovačkih društava koji se bave djelatnošću privatne zaštite.

Istražne i zaštitne djelatnosti po nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti spadaju u grupaciju N 80.

Udruženje istražnih i zaštitnih djelatnosti osnovano je 07.11.1997. na plenarnoj sjednici svih zaštitarskih tvrtki koje su do tada ishodile odobrenje za rad. Na toj konstituirajućoj skupštini Udruženja izabrano je Vijeće Udruženja.

Cilj Udruženja jest unaprjeđivanje zaštitarske djelatnosti kroz usklađivanje međusobnih interesa i odnosa zaštitarskih tvrtki te kroz uspostavljanje čvrste veze sa resornim ministarstvom, Ministarstvom unutarnjih poslova, a kroz to i Vladom a vezano uz nadzor rada zaštitarskih tvrtki i provođenje Zakona.

Predsjednik Udruženja/član Vijeća:   

Hrvoje Šimac, direktor

GRADSKA SIGURNOST

Šimac i sin d.o.o.

21 000 Split, Kroz Smrdečac 45

Tel: 021/395-833

Fax: 021/395-833

E-mail:gradska-sigurnost@st.t-com.hr

www.gradska-sigurnost.hr

 

Zamjenik Predsjednika Udruženja/član Vijeća

 Miroslav Petrović, direktor

“ALZAS ALARMS “ d.o.o

40 300 ČAKOVEC, Kalnička 58

Tel: 040/384-100

Fax: 040/384-101

E-mail: alzas@alzasalarms.com

www.alzasalarms.com

 

Poslovni tajnik Udruženja

Tomislav Relja, stručni suradnik

Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo

10 000 ZAGREB, Draškovićeva 45

Tel: 01/ 4606-842

Fax: 01/ 4606-734

E-mail: trelja@hgk.hr

Web: www.hgk.hr

Contacts

  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: graditeljstvo@hgk.hr Tel: +385 1 460 6707 Tel 1: +385 1 461 9250 Fax: +385 1 460-6734
  • Tomislav Relja Associate Tel: 00385 1 4606 842 Email: trelja@hgk.hr