Predstavljanje Prijedloga nacrta Posebnih uzanci o građenju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji ŽK Šibenik: Osnivačka sjednica Strukovne grupacije graditeljstva pri Županijskoj komori Šibenik Hrvatske građevinske tvrtke na najvećem sajmu obrtnih zanimanja – IHM München Hrvatske tvrtke na sajmu MADE Expo 2017

Predstavljanje Prijedloga nacrta Posebnih uzanci o građenju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o...

ŽK Šibenik: Osnivačka sjednica Strukovne grupacije graditeljstva pri Županijskoj komori Šibenik

Hrvatske građevinske tvrtke na najvećem sajmu obrtnih zanimanja – IHM München

Hrvatske tvrtke na sajmu MADE Expo 2017

Udruženja i zajednice po gospodarskim djelatnostima

Djelatnosti su grupirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, prilagođenoj djelatnostima koje pokriva rad HGK

Graditeljstvo

Zaštita okoliša i gospodarenje vodama

Komunalno gospodarstvo

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Upravljanje zgradama i uređenje krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Istraživanje i razvoj

Projekti i akcije

Obavijest o izradi Nacrta prijedloga posebnih uzanci u građenju

Hrvatsko gospodarstvo i NATO

Croskills - izobrazba građevinskih radnika, obrtnika i poduzetnika za...

Apolitika