ŽK Rijeka: Zajednička sjednica strukovnih skupina komunalnoga gospodarstva te gospodarenja otpadom i zaštite okoliša Dvodnevni skup Grupacije održavanja čistoće u Osijeku U ŽK Rijeka predstavljen Prijedlog nacrta Posebnih uzanci u građenju (PUG) Bez dimnjačarskih usluga ugrožena sigurnost građana

ŽK Rijeka: Zajednička sjednica strukovnih skupina komunalnoga gospodarstva te gospodarenja otpadom i...

Dvodnevni skup Grupacije održavanja čistoće u Osijeku

U ŽK Rijeka predstavljen Prijedlog nacrta Posebnih uzanci u građenju (PUG)

Bez dimnjačarskih usluga ugrožena sigurnost građana

Udruženja i zajednice po gospodarskim djelatnostima

Djelatnosti su grupirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, prilagođenoj djelatnostima koje pokriva rad HGK

Graditeljstvo

Zaštita okoliša i gospodarenje vodama

Komunalno gospodarstvo

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Upravljanje zgradama i uređenje krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Istraživanje i razvoj

Projekti i akcije

Obavijest o izradi Nacrta prijedloga posebnih uzanci u građenju

Hrvatsko gospodarstvo i NATO

Croskills - izobrazba građevinskih radnika, obrtnika i poduzetnika za...

Apolitika