Potpredsjednica HGK Mirjana Čagalj susrela se s gradonačelnikom Mostara Ljubom Bešlićem Nove Posebne uzance i Zakon o gradnji: Izmijenjenim zakonom do novih investicijskih projekata u graditeljstvu Hrvatske građevinske tvrtke na najvećem sajmu obrtnih zanimanja – IHM München Grupacija održavanja čistoće: Nacrt Plana gospodarenja otpadom je ambiciozan i pozitivan

Potpredsjednica HGK Mirjana Čagalj susrela se s gradonačelnikom Mostara Ljubom Bešlićem

Nove Posebne uzance i Zakon o gradnji: Izmijenjenim zakonom do novih investicijskih projekata u grad...

Hrvatske građevinske tvrtke na najvećem sajmu obrtnih zanimanja – IHM München

Grupacija održavanja čistoće: Nacrt Plana gospodarenja otpadom je ambiciozan i pozitivan

Udruženja i zajednice po gospodarskim djelatnostima

Djelatnosti su grupirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, prilagođenoj djelatnostima koje pokriva rad HGK

Graditeljstvo

Zaštita okoliša i gospodarenje vodama

Komunalno gospodarstvo

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Upravljanje zgradama i uređenje krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Istraživanje i razvoj

Projekti i akcije

Obavijest o izradi Nacrta prijedloga posebnih uzanci u građenju

Hrvatsko gospodarstvo i NATO

Croskills - izobrazba građevinskih radnika, obrtnika i poduzetnika za...

Apolitika