Udruženja i zajednice

Udruženje graditeljstva

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: ksikavica@hgk.hr
 • Tel: 00385 1 4606 747
 • Fax: 00385 1 4606 747
 • Predsjednik: Zlatko Sirovec
 • Poslovni tajnik : Katarina Sikavica

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Katarina Sikavica Pomoćnica direktora Tel: + 385 1 4606747 Email: ksikavica@hgk.hr
 • Zlatko Sirovec Predsjednik Udruženja Tel: 00385 4606 747 Email: ksikavica@hgk.hr

Udruženje komunalnog gospodarstva

 • Adresa:
 • Roseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • Email: mcindric@hgk.hr
 • Tel: + 385 1 4606 832
 • Fax: + 385 1 4606 832
 • Predsjednik: Tomislav Ćurko
 • Poslovni tajnik: Marko Cindrić

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Marko Cindrić Viši stručni suradnik Tel: 00385 1 4606832 Email: mcindric@hgk.hr
 • Tomislav Ćurko Predsjednik Udruženja, Voditelj grupacije održavanja čistoće Tel: 00385 1 4606 832 Email: mcindric@hgk.hr

Grupacija prijevoza putnika u javnom prometu

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: mcindric@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6832
 • Fax: +385 1 460 6734
 • Predsjednik: Marko Cindrić

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

Grupacija dimnjačara

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: mcindric@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6832
 • Fax: +385 1 460 6734
 • Voditelj grupacije: Dejan Lončarić
 • Poslovni tajnik: Marko Cindrić

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Marko Cindrić Viši stručni suradnik Tel: 00385 1 4606832 Email: mcindric@hgk.hr
 • Dejan Lončarić Voditelj grupacije Tel: 00 385 1 4606832 Email: mcindric@hgk.hr

Grupacija centara za gospodarenje otpadom

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: mcindric@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6832
 • Fax: +385 1 460 6734
 • Voditelj grupacije: Mladen Jozinović
 • Poslovni tajnik: Marko Cindrić

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Marko Cindrić Viši stručni suradnik Tel: 00385 1 4606832 Email: mcindric@hgk.hr
 • Mladen Jozinović Voditelj grupacije Tel: 00385 1 4606832 Email: mcindric@hgk.hr

Grupacija održavanja čistoće

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: mcindric@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6832
 • Fax: +385 1 460 6734
 • Predsjednik: Tomislav Ćurko
 • Poslovni tajnik: Marko Cindrić

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Marko Cindrić Viši stručni suradnik Tel: 00385 1 4606832 Email: mcindric@hgk.hr
 • Tomislav Ćurko Predsjednik Udruženja, Voditelj grupacije održavanja čistoće Tel: 00385 1 4606 832 Email: mcindric@hgk.hr

Grupacija održavanje groblja

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: mcindric@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6832
 • Fax: +385 1 460 6734
 • Voditeljica grupacije: Nives Torbarina
 • Poslovni tajnik: Marko Cindrić

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Marko Cindrić Viši stručni suradnik Tel: 00385 1 4606832 Email: mcindric@hgk.hr
 • Nives Torbarina Voditelj grupacije Tel: 00385 1 4606832 Email: mcindric@hgk.hr

Udruženje upravljanja zgradama

 • Adresa:
 • Roseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • Email: dpercel@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4606 770
 • Fax: +385 1 4606 834
 • Poslovni tajnik: Marko Cindrić
 • Predsjednik: Andrej Gregorec

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Marko Cindrić Viši stručni suradnik Tel: 00385 1 4606832 Email: mcindric@hgk.hr
 • Andrej Gregorec Predsjednik Udruženja Tel: 00385 1 4606832 Email: mcindric@hgk.hr

Udruženje istražnih i zaštitnih djelatnosti

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: dpercel@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6770
 • Fax: +385 1 460-6734
 • Predsjednik: Hrvoje Šimac
 • Poslovni tajnik: Tomislav Relja

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Tomislav Relja Stručni suradnik Tel: 00385 1 4606 842 Email: trelja@hgk.hr
 • Hrvoje Šimac Predsjednik Udruženja Tel: 00385 1 4606 842 Email: trelja@hgk.hr

Grupacija istražnih djelatnosti

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: dpercel@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6770
 • Fax: +385 1 460 6734
 • voditelj Grupacije: Njegoslav Blažek
 • poslovni tajnik: Tomislav Relja

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Tomislav Relja Stručni suradnik Tel: 00385 1 4606 842 Email: trelja@hgk.hr
 • Njegoslav Blažek Voditelj grupacije Tel: 00385 1 4606 842 Email: trelja@hgk.hr

Udruženje arheologa

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: jkis@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6841
 • Fax: +385 1 460 6734
 • Predsjednik: Goran Skelac
 • Poslovni tajnik: Jadranka Kiš

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Jadranka Kiš viši stručni savjetnik Tel: 01 / 4606 841 Email: jkis@hgk.hr
 • Goran Skelac Predsjednik Udruženja Tel: 00385 4606 841 Email: jkis@hgk.hr

Udruženje arhitekata

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: jkis@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6841
 • Fax: +385 1 460 6734
 • Predsjednik: Igor Franić
 • Poslovni tajnik: Jadranka Kiš

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Jadranka Kiš viši stručni savjetnik Tel: 01 / 4606 841 Email: jkis@hgk.hr
 • Igor Franić Predsjednik Udruženja Tel: 00385 4606 841 Email: jkis@hgk.hr

Projekti i akcije

Savjetovanje o utvrđivanju teksta Prijedloga Posebnih uzanci u građenj...

Hrvatsko gospodarstvo i NATO

Croskills - izobrazba građevinskih radnika, obrtnika i poduzetnika za...

Apolitika