Grupacija dimnjačara - najčešća pitanja

Kada zvati dimnjačara?

Dimnjačara treba zvati:

 • kada dimnjak dobro ne vuče ili uopće ne vuče;
 • kada senzor na plinskom trošilu upozorava na nepravilan rad dimnjaka;
 • kada kod uportebe plinskog trošila dolazi do vlaženja glatkih površina u prostoru i postoji mogućnost da je riječ o povratu dimnih plinova;
 • kada iz dimnjaka osjetimo neugodan miris;
 • kada čujemo da se nešto urušava u dimnjaku;
 • kada dođe do provlaživanja dimnjaka;
 • nakon nastanka požara u dimnjaku;
 • prije priključivanja novog trošila na korišteni dimnjak;
 • prije priključivanja trošila na novi ili nekorišteni dimnjak;
 • pri namjeri promjene ložišta i/ili vrste goriva, kada je nužno ishoditi pozitivni nalaz o dimnjaku i tek onda krenuti u financijske troškove oko namjeravanog.

 
Koje radnje nisu poželjne bez suglasnosti dimnjačara i što otežava dimnjačarsku djelatnost? 

 • spajanje trošila na dimnjak bez znanja područnog dimnjačara;
 • promjena vrste goriva bez znanja područnog dimnjačara;
 • nemogućnost pristupa svim dijelovima dimnjaka;
 • nemogućnost demontaže dimovodne (priključne) cijevi;
 • izrada novog priključka na već postojećim dimnjacima bez znanja područnog dimnjačara;
 • izvođenje raznih vrsta sanacija dimnjaka bez znanja područnog dimnjačara;
 • izgradnja novih dimnjaka bez znanja područnog dimnjačara.

Sve od navedenoga rezultira dovođenjem u opasnost ljudskih života i materijalnih vrijednosti te u pravilu prouzrokuje povećane materijalne troškove u održavanju dimnjaka i u suprotnosti je sa zakonima, odredbama i normama u RH.

Zašto dimnjačar mora čistiti moj dimnjak?

Prije spomenutim Zakonima propisano je redovno održavanje dimnjaka i ložišta. Svi korisnici, čak i oni koji ne koriste ložišta, podliježu gore navedenim Zakonima u kojima je propisana redovita godišnja kontrola građevinskog stanja i čišćenja dimnjaka bez obzira na to je li on u uporabi ili nije.

Koja su prava stanara?

Pravo na sigurnu i kvalitetnu dimnjačarsku uslugu, pravo na neovisno savjetovanje pri izgradnji sustava grijanja.

Koje koristi imaju građani od dimnjačara?

Zaštitu od požara, sigurnost uporabe ložišnog postrojenja, zaštitu okoliša, neovisno savjetovanje (odabir vrste goriva, ložišta i dimnjaka), ušteda energije.

Koje su obveze stanara?

Na zahtjev ovlaštenog dimnjačara obavijestiti ga o broju i vrsti ložišta i dimovodnih objekata te o terminima korištenja ložišta i omogućiti pristup svakom ložištu i dimovodnom objektu, dopustiti čišćenje u rokovima prema Odluci o radu dimnjačarske službe.

Koje su obveze ovlaštenog dimnjačara?

Obaviti stručnu i odgovornu kontrolu i čišćenje dimovoda i ložišta, obavijestiti korisnika odnosno distributera plina o neispravnosti odvođenja dimnih plinova, poštovati pravo na zaštitu osobnih podataka korisnika usluga, izdati račun za učinjenu uslugu.

Koliko često se mora kontrolirati i čistiti dimovodni objekt, odnosno uređaj za loženje?

Definirano je Odlukom o dimnjačarskoj djelatnosti (ovisno o klasi ložišta – B, C, odnosno o vrsti goriva).

Contacts

 • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: graditeljstvo@hgk.hr Tel: +385 1 460 6707 Tel 1: +385 1 461 9250 Fax: +385 1 460-6734
 • Marko Cindrić Senior Expert Associate Tel: 00385 1 4606832 Email: mcindric@hgk.hr
 • Dejan Lončarić Head of the Group Tel: 00 385 1 4606832 Email: mcindric@hgk.hr