Udruženje osiguravatelja

Shutterstock

Udruženje osiguravatelja Hrvatske gospodarske komore osnovano je 26. lipnja 1994. godine.

Osnovni cilj Udruženja je zastupanje i promicanje zajedničkih interesa struke pred državnim i drugim tijelima, razvoj i unapređenja hrvatskog tržišta osiguranja te širenje i podizanje kulture osiguranja u skladu s općim značajem društvene i gospodarske funkcije osiguranja.

Članice Udruženja osiguravatelja su društva za osiguranje i reosiguranje, registrirana u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o osiguranju.

Predsjednik Udruženja osiguravatelja je Igor Đurić, predsjednik UpraveWüstenrot životnog osiguranja d.d.

Zamjenik predsjednika Udruženja je Žarko Fatović, predsjednik Uprave Ergo osiguranja d.d.

Stalna radna tijela Udruženja su Vijeće i odbori. Odbori su stručna radna tijela koja rješavaju tekuća pitanja značajna za obavljanje osiguravateljne djelatnosti, a to su Odbor za životna osiguranja, Odbor za neživotna osiguranja, Odbor za zdravstvena osiguranja, Odbor za pravna pitanja i zakonodavstvo, Odbor za računovodstvo i financije i Odbor za korporativne komunikacije.

 U cilju daljnjeg razvoja i podizanja razine poslovanja, profesionalnog odnosa i stručnog obavljanja poslova osiguranja po ekonomskim načelima i pravilima struke, društva za osiguranje i reosiguranje prihvatila su Kodeks ponašanja u obavljanju poslova osiguranja koji postavlja standarde osigurateljne industrije u Republici Hrvatskoj. Kodeks poslovne osiguravateljne i reosiguravateljne etike potpisan je 19. travnja u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Kodeks je potpisalo 25 predsjednika uprava ili ovlaštenih osoba tvrtki članica Udruženja osiguravatelja HGK.

Contacts

 • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 Direktor: Zvonimir Savić
 • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Tel: +385 (0)1 456-1514 Email: bankarstvo@hgk.hr
 • Zvonimir Savić Sector Director Tel: 01/456-1514 Email: zsavic@hgk.hr
 • Vanja Dominović Assistant Director Tel: 01/456-1564 Email: vdominovic@hgk.hr
 • Dražen Mršić Assistant Director Tel: 01/456-1537 Email: dmrsic@hgk.hr
 • Roberta Gamulin Executive Administrative Assistant Tel: 01/456-1514 Email: rgamulin@hgk.hr
 • Marin Marinović Junior Expert Associate Tel: +385 1 456 1702 Email: mmarinovic@hgk.hr
 • Alan Božić Senior Expert Associate Tel: 01/456-1703 Email: abozic@hgk.hr
 • Sanja Šimić Independent Advisor Tel: 01/456-1571 Email: ssimic@hgk.hr
 • Matija Vujević Senior Expert Associate Tel: 01/456-1659 Email: mvujevic@hgk.hr
 • Krešimir Opić Senior Expert Associate Tel: +385 1 456 1745 Email: kopic@hgk.hr
 • Odjel za makroekonomske analize Tel: +385 (0)1 482-8373 Email: makroekonomija@hgk.hr
 • Marija Deverić Vladušić Expert Officer Tel: 01/482-8373 Email: mvladusic@hgk.hr
 • Dubravka Zubak Senior Expert Advisor Tel: 01/456-1555 (1847) Email: dzubak@hgk.hr
 • Željko Hanzl Senior Expert Advisor Tel: 01/456-1764 Email: zhanzl@hgk.hr
 • Željko Pađen Senior Expert Advisor Tel: 01/456-1791 Email: zpadjen@hgk.hr
 • Patrik Pipp Tel: 01/456-1765 Email: ppipp@hgk.hr
 • Odjel za poslovne informacije Tel: +385 1 460 6708 Email: poslovne-informacije@hgk.hr
 • Dunja Resman Bartolec Division Head Tel: +385 1 460 6703 Email: dresman@hgk.hr
 • Diana Megerle Expert Officer Tel: +385 1 460 6708 Email: dmegerle@hgk.hr
 • Pododjel za poslovne baze podataka Tel: +385 1 4606 703 Email: info@hgk.hr
 • Amanda Galetić Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6718 Email: agaletic@hgk.hr
 • Aleksandra Jambrečina Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6774 Email: ajambrecina@hgk.hr
 • Šimun Buzov Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6771 Email: sbuzov@hgk.hr
 • Ivona Zanchi Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6775 Email: izanchi@hgk.hr
 • Odjel za razvoj ljudskih potencijala Tel: +385 01 4606-708 Email: potencijali@hgk.hr
 • Saša Jurković Vice president of Human Resources Affiliation Tel: +385 1 456 1702 Email: mmarinovic@hgk.hr
 • Matea Gorup Junior Expert Associate – Intern Tel: +385 1 460 6724 Email: mgorup@hgk.hr
 • Odjel za tržište kapitala, fondove, leasing i faktoring Division for Capital Markets, Funds, Leasing and Factoring Tel: +385 1 456-1514 Email: bankarstvo@hgk.hr