Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Shutterstock

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/2008, 25/2012) stupio je na snagu 1. siječnja 2009. godine kada je prestao važiti Zakon o sprječavanju pranja novca iz 1997. godine.

Pored ostalih, obveznici provedbe mjera i radnji sukladno Zakonu su i članice strukovnih udruženja koja djeluju u okviru Sektora: Udruženja banaka, Udruženja osiguravatelja, Udruženja leasing društava, Udruženja faktoring društava, Udruženja za poslovanje i poredovanje na financijskim tržištima, Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima, Udruženja zastupnika u osiguranju, Udruženja posrednika u osiguranju, Udruženja društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava te stambene štedionice,  kartične kuće i društva za izdavanje elektroničkog novca.

Udruženje osiguravatelja, Udruženje za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima te Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima donijeli su obrasce za provođenje dubinske analize stranke. Ova udruženja i Udruženje leasing društava definirali su liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i osoba u vezi  s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.

Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije, u suradnji sa Hrvatskom narodnom bankom, Uredom za sprječavanje pranja novca, Financijskim inspektoratom i Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, kao i sa stranim partnerima organizira različite oblike edukacije na temu sprječavanja pranja novca za članice navedenih strukovnih udruženja.

Do sada je održano 25 različita oblika edukacije na kojima je sudjelovalo preko 1.700 sudionika.

Korisne web stranice:
Ured za sprječavanje pranja novca
Hrvatska narodna banka
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Contacts

 • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 Direktor: Zvonimir Savić
 • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Tel: +385 (0)1 456-1514 Email: bankarstvo@hgk.hr
 • Zvonimir Savić Sector Director Tel: 01/456-1514 Email: zsavic@hgk.hr
 • Vanja Dominović Assistant Director Tel: 01/456-1564 Email: vdominovic@hgk.hr
 • Dražen Mršić Assistant Director Tel: 01/456-1537 Email: dmrsic@hgk.hr
 • Roberta Gamulin Executive Administrative Assistant Tel: 01/456-1514 Email: rgamulin@hgk.hr
 • Marin Marinović Junior Expert Associate Tel: +385 1 456 1702 Email: mmarinovic@hgk.hr
 • Alan Božić Senior Expert Associate Tel: 01/456-1703 Email: abozic@hgk.hr
 • Sanja Šimić Independent Advisor Tel: 01/456-1571 Email: ssimic@hgk.hr
 • Matija Vujević Senior Expert Associate Tel: 01/456-1659 Email: mvujevic@hgk.hr
 • Krešimir Opić Senior Expert Associate Tel: +385 1 456 1745 Email: kopic@hgk.hr
 • Odjel za makroekonomske analize Tel: +385 (0)1 482-8373 Email: makroekonomija@hgk.hr
 • Marija Deverić Vladušić Expert Officer Tel: 01/482-8373 Email: mvladusic@hgk.hr
 • Dubravka Zubak Senior Expert Advisor Tel: 01/456-1555 (1847) Email: dzubak@hgk.hr
 • Željko Hanzl Senior Expert Advisor Tel: 01/456-1764 Email: zhanzl@hgk.hr
 • Željko Pađen Senior Expert Advisor Tel: 01/456-1791 Email: zpadjen@hgk.hr
 • Patrik Pipp Tel: 01/456-1765 Email: ppipp@hgk.hr
 • Odjel za poslovne informacije Tel: +385 1 460 6708 Email: poslovne-informacije@hgk.hr
 • Dunja Resman Bartolec Division Head Tel: +385 1 460 6703 Email: dresman@hgk.hr
 • Diana Megerle Expert Officer Tel: +385 1 460 6708 Email: dmegerle@hgk.hr
 • Pododjel za poslovne baze podataka Tel: +385 1 4606 703 Email: info@hgk.hr
 • Amanda Galetić Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6718 Email: agaletic@hgk.hr
 • Aleksandra Jambrečina Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6774 Email: ajambrecina@hgk.hr
 • Šimun Buzov Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6771 Email: sbuzov@hgk.hr
 • Ivona Zanchi Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6775 Email: izanchi@hgk.hr
 • Odjel za razvoj ljudskih potencijala Tel: +385 01 4606-708 Email: potencijali@hgk.hr
 • Saša Jurković Vice president of Human Resources Affiliation Tel: +385 1 456 1702 Email: mmarinovic@hgk.hr
 • Matea Gorup Junior Expert Associate – Intern Tel: +385 1 460 6724 Email: mgorup@hgk.hr
 • Odjel za tržište kapitala, fondove, leasing i faktoring Division for Capital Markets, Funds, Leasing and Factoring Tel: +385 1 456-1514 Email: bankarstvo@hgk.hr