Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u stečajnom postupku

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (NN 82/06) predviđena je obveza transparentnijeg vođenja stečajnih postupaka. U skladu sa spomenutim izmjenama propisana je obveza suca da svoje odluke objavljuje u javnim glasilima i putem interneta, napose one koje se odnose na prodaju imovine stečajnog dužnika.

Također kao jedan od načina kako bi informacije o imovini koja se prodaje u stečajnom postupku bile uistinu transparentne jest i uspostava Očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u stečajnom postupku koji po Zakonu vodi Hrvatska gospodarska komora.

„Stečajni upravitelj je dužan, uz odgovarajuću primjenu pravila ovršnoga postupka, Hrvatskoj gospodarskoj komori bez odgode dostaviti podatke o svim nekretninama koje se prodaju u stečajnom postupku, a o pokretninama ako je njihova procijenjena vrijednost veća od 50.000,00 kuna te će Hrvatska gospodarska komora u skladu s odredbama članka 146.a i 146.b Ovršnog zakona (NN 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04 i 88/05.) iste uvesti u očevidnik nekretnina i pokretnina uz naznaku da se prodaju u stečajnom postupku.« - čl. 158., stavak 4. Stečajnog zakona.

Uvidom u Očevidnik nekretnina i pokretnina omogućena je dostupnost podataka svim zainteresiranim strankama koje su zainteresirane za mogućnost sudjelovanja na dražbama vezanim uz kupnju odnosno prodaju nekretnina i pokretnina iz stečajne mase.

Obrasce za dostavu podataka možete preuzeti na dnu stranice te ispunjene obrasce poslati na e-mail adresu: info@hgk.hr.

Contacts

 • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
 • Odjel za poslovne informacije Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 Voditelj: Dunja Resman Bartolec
 • Odjel za poslovne informacije Tel: +385 1 460 6708 Email: poslovne-informacije@hgk.hr
 • Diana Megerle Expert Officer Tel: +385 1 460 6708 Email: dmegerle@hgk.hr
 • Dunja Resman Bartolec Division Head Tel: +385 1 460 6703 Email: dresman@hgk.hr
 • Andrea Matulin Jaklenec Expert Officer Tel: +385 1 460 6776 Email: amatulin@hgk.hr
 • Aleksandra Jambrečina Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6774 Email: ajambrecina@hgk.hr
 • Karmen Tutić Expert Officer Tel: +385 1 460 6767 Email: ktutic@hgk.hr
 • Ana Žager Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6781 Email: azager@hgk.hr
 • Amanda Galetić Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6718 Email: agaletic@hgk.hr
 • Ivona Zanchi Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6775 Email: izanchi@hgk.hr
 • Šimun Buzov Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6771 Email: sbuzov@hgk.hr
 • Matea Gorup Junior Expert Associate – Intern Tel: +385 1 460 6724 Email: mgorup@hgk.hr