Kako koristiti ATA karnet na putu

Prilikom prvog putovanja u inozemstvo s novim karnetom, potrebno je izvesti SVE pozicije navedene u glavnom popisu na poleđini zelenih korica i uložnih listova, kako bi carinski službenik pregledao svu robu navedenu na karnetu i otvorio ATA karnet na sve pozicije.

Prema novim uputama, za svako sljedeće putovanje, ukoliko se putuje sa smanjenim brojem pozicija, nego što je upisano na zelenim koricama, na poleđinu uložnih listova se može upisati cjelokupan popis robe s time da se u rubriku "F" na prednjoj strani upisuju redni brojevi s glavnog popisa koji se po pojedinom putovanju privremeno izvoze.

Također je, kod svakog sljedećeg putovanja, moguće upisati na poleđinu uložnih listova samo one pozicije koje se u tom putovanju iznose i to pod istim rednim brojem pod kojim su navedene u glavnom popisu na poleđini zelenih korica.

Karnet i roba moraju se pokazivati na svakom graničnom prijelazu. Ukoliko zaboravite dati ATA karnet na ovjeru cariniku, morate biti spremni na plaćanje carinskih pristojbi (što potpisujete u Izjavi). Preporuča se robu osigurati protiv uobičajenih rizika kod vašeg osiguravajućeg društva.

Radi olakšavanja carinske kontrole, preporučuje se čitko označiti na robi (ambalaži) odgovarajući redni broj. Svaka brojčana oznaka mora biti upisana arapskim brojevima. ATA karnet je potrebno ovjeravati na svakom graničnom prijelazu. Ukoliko ovjerite ulaz u neku zemlju, obvezni ste ovjeriti i izlaz iz iste, jer razduženje ATA karneta ovisi samo o Vama, a ne o cariniku

U slučaju neovjeravanja izlaza iz zemlje privremenog uvoza ili zemlje tranzita, carinske vlasti te zemlje naplatit će administrativnu taksu zbog troškova izazvanih nepravilnim rukovanjem carinskog dokumenta, čiji iznos ovisi o zakonu pojedine zemlje: ( SAD, Švicarska, Srbija...).

Obavezno morate poštivati rok za ponovni izlaz koji odobravaju carinici na graničnim prijelazima. On može biti kraći od godinu dana. Ukoliko se taj rok ne poštuje, carina dotične zemlje ima pravo naplatiti carinski prekršaj.

Za svako dodatno putovanje s istim (ili smanjenim) popisom robe koja je navedena na zelenim koricama (glavni popis), koriste se novi uložni listovi. Prije putovanja obavezno se moraju ovjeriti u HGK.

Svi taloni se čuvaju do isteka važnosti ATA karneta i potom vraćaju (poštom ili osobno), u kompletu sa zelenim koricama, u Hrvatsku gospodarsku komoru koja je karnet ovjerila.

Carinici na graničnom prijelazu mogu uzeti plavi list-tranzit i uputiti u carinarnicu u unutrašnjosti da se tamo ovjeri (bijeli list) uvoza po ATA karnetu. U tom slučaju, na isti način se ovjerava i izlaz. Takav postupak je najčešći kad se radi o sajmu.

Contacts

  • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 Direktor: Zvonimir Savić
  • Odjel za poslovne informacije Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 Voditelj: Dunja Resman Bartolec
  • Ana Žager Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6781 Email: azager@hgk.hr
  • Karmen Tutić Expert Officer Tel: +385 1 460 6767 Email: ktutic@hgk.hr