Burza otpada

Burza otpada je servis koji je u Hrvatskoj gospodarskoj komori osnovan sa svrhom evidentiranja i izvještavanja o ponudi i potražnji sekundarnih sirovina na području Republike Hrvatske, a kao sastavni dio ukupne državne strategije gospodarenja otpadom. Informacijski sustav Burze otpada Hrvatske gospodarske komore pruža informacije o nabavi i prodaji otpada, ponudi i potražnji tehnika i tehnologija za preradu otpada te njihovih kapaciteta.

Burza otpada u Hrvatskoj gospodarskoj komori je središte ponuda i potražnji svih vrsta otpada nastalih tijekom proizvodnje koje se međusobno povezuje ovisno o predmetu prijave. Organizirana je s ciljem povezivanja pravnih i fizičkih osoba koje nude ili traže sve vrste korisnog otpada/sekundarnih sirovina koji se mogu iskoristiti kao ulazne sirovine za daljnju proizvodnju.

Prijava oglasa na Burzu otpada

Proizvođač otpada koji želi prijaviti otpad Burzi može ispuniti Prijavni obrazac putem Interneta. Popunjeni prijavni obrazac na hrvatskom ili na engleskom jeziku elektronskom poštom se šalje Komori. Stručna osoba (moderator Burze) u Komori provjerava ispravnost podataka i objavljuje oglas na Burzi otpada.

Svi korisnici Burze kojima nije dostupan pristup Internetu ispunjavaju prijavni obrazac koji mogu dobiti u Središnjici i svim županijskim komorama i šalju ga faxom ili poštom.

Oglasi na Burzi mogu se, neovisno o prijavi, pronaći pretraživanjem prema broju oglasa ili prema sadržaju odnosno: tvrtki/nazivu, državi, ciljanoj državi/skupini država, kategoriji i tipu oglasa.

Contacts

 • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 Direktor: Zvonimir Savić
 • Odjel za poslovne informacije Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 Voditelj: Dunja Resman Bartolec
 • Odjel za poslovne informacije Tel: +385 1 460 6708 Email: poslovne-informacije@hgk.hr
 • Diana Megerle Expert Officer Tel: +385 1 460 6708 Email: dmegerle@hgk.hr
 • Dunja Resman Bartolec Division Head Tel: +385 1 460 6703 Email: dresman@hgk.hr
 • Andrea Matulin Jaklenec Expert Officer Tel: +385 1 460 6776 Email: amatulin@hgk.hr
 • Aleksandra Jambrečina Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6774 Email: ajambrecina@hgk.hr
 • Karmen Tutić Expert Officer Tel: +385 1 460 6767 Email: ktutic@hgk.hr
 • Ana Žager Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6781 Email: azager@hgk.hr
 • Amanda Galetić Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6718 Email: agaletic@hgk.hr
 • Ivona Zanchi Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6775 Email: izanchi@hgk.hr
 • Šimun Buzov Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6771 Email: sbuzov@hgk.hr
 • Matea Gorup Junior Expert Associate – Intern Tel: +385 1 460 6724 Email: mgorup@hgk.hr