ATA karnet - upute za popunjavanje

Prema uputama Carinske Uprave, tiskanice je korisnik obvezan popuniti pisaćim strojem ili osobnim računalom (ne rukom). Jezik za popunjavanje je hrvatski, a savjetujemo i engleski ili jezik zemlje privremenog uvoza. Robu treba detaljno opisati i navesti oznaku valute (ako nije izražena u Kunama).

Za vas smo pripremili predloške za popunjavanje na PC-u (u Excelu ili Wordu, prema želji), a podatke je potrebno upisivati preko natuknica koje pišu u pojedinim rubrikama.

Predloške možete skinuti na sljedećim poveznicama (ili u rubrici Prateći dokumenti u lijevom stupcu pri dnu ove stranice):

Trebate popuniti:

  • ZELENE KORICE: rubrike A,B,C i poleđinu (glavni popis robe)
  • POLEĐINA - GLAVNI POPIS : kolone 1,2,3,4,5 i ukupno kolone 3,4,5
  • OSTALI LISTOVI : rubrike A,B,C,D,E,F i poleđinu (glavni popis robe)

NE UPISIVATI DATUM I MJESTO NA ULOŽNIM LISTOVIMA! Datum i mjesto se upisuju prilikom prelaska pojedine granice.

Tko je nositelj?

Nositelj je fizička osoba koja ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj ili tvrtka sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske.

Tko je zastupnik?

Zastupnik je osoba koja putuje s ATA karnetom, može biti prijevoznik ili neka druga osoba koju nositelj opunomoći. Ukoliko je ta osoba strani državljanin, njegovo se ime i prezime ne upisuje u ATA karnet, već se izdaje obrazac posebne punomoći (može se dobiti u HGK), a u rubriku "zastupnik" na ATA karnetu upisuje se "posebna punomoć". Tu punomoć kopira se u toliko primjeraka koliko karnet ima listova.

Ukoliko je nositelj ATA karneta i Zastupnik ista osoba, također se u rubriku Zastupnik upisuje ime i prezime nositelja.

Što je namjena robe?

Namjena robe može biti: sajam, izložba, uzorak, stručna oprema, testiranje, prezentacija i ostalo.

 

Ispravno popunjen ATA karnet vraća se u HGK na ovjeru i tek tada korisnik može putovati.

Ovjeren ATA karnet potrebno je na svakom graničnom prijelazu predočiti carinskim vlastima.

Nakon isteka, karnet i svi iskorišteni taloni, obavezno se vraćaju izdavatelju, odnosno Hrvatskoj gospodarskoj komori koja ga je izdala.

Contacts

  • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 Direktor: Zvonimir Savić
  • Odjel za poslovne informacije Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 Voditelj: Dunja Resman Bartolec
  • Ana Žager Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6781 Email: azager@hgk.hr
  • Karmen Tutić Expert Officer Tel: +385 1 460 6767 Email: ktutic@hgk.hr