ATA karnet - upozorenja

ŠVICARSKA

Ako se roba privremeno uvozi u Švicarsku cestovnim putem, a izlaz iz EU će biti u Austriji, te ako je vrijednost robe po predmetnom ATA karnetu veća od 3.000,00 eura, tada Vam se savjetuje da po odlasku u Švicarsku Vaš ATA karnet najprije otvorite na nekoj od carinarnica u unutrašnjosti Republike Hrvatske na kojoj je moguće izvršiti pregled robe.

Također, pri izlasku iz Švicarske (obavili ste privremeni uvoz, vraćate se u Hrvatsku), na carini je obvezno ovjeriti „ponovni izvoz“ iz Švicarske, u protivnom slijedi plaćanje najmanje regulacijske takse. Vrlo je važno ovjeriti i „ponovni uvoz“ u EU (Hrvatsku) u roku važenja ATA karneta, odnosno u roku koji je dan od strane carine.

SRBIJA

Obavezno ovjeriti ponovni izvoz iz Srbije, u suprotnom slijedi plaćanje regulacijske takse. Ukoliko roba nije ponovo izvezena iz Srbije u roku koji je pri uvozu određen od strane njihovih carinskih vlasti, kod ponovnog izvoza robe, Carina Srbije ima pravo robu, zajedno s vozilom, staviti u carinsko skladište, a zastupnika koji prati robu uputiti na Prekršajni sud.

U tom slučaju, nositelja ATA karneta tereti se za plaćanje prekršaja i za iznos ležarine robe u carinskom skladištu. Ležarina se naplaćuje po danu i iznosi 1000 dinara (oko 100HRK) dnevno. Roba i zastupnik zadržavaju se na teritoriju Srbije do trenutka plaćanja svih potraživanja.

UKRAJINA

Pri privremenom uvozu robe u Ukrajinu, na ATA karnetu obavezno je upisati slijedeće podatke: Na glavnom popisu robe: 1. Naziv robe detaljno opisan 2. Količina za svaku stavku kao i ukupna količina za svu robu 3. Težina za svaku stavku te ukupna težina za svu robu 4. Stvarnu vrijednost robe (pojedinačna za svaku stavku te ukupna za svu robu) 5. Zemlju porijekla svake pojedine stavke.

Preporuka carinskih vlasti Ukrajine je da se pri privremenom uvozu robe temeljem ATA karneta, uz sami ATA karnet, njihovim carinskim vlastima predoči i transportna dokumentacija ili primjerak ugovora sa partnerom u Ukrajini, pozivno pismo ili neki drugi dokument u originalu iz kojeg je vidljivo odredište i svrha putovanja. Ukoliko se radi o sajmu, potrebno je uz sebe imati original raspisa (poziva) za sajam.

KINA

Privremeni uvoz u Kinu dozvoljen je isključivo za sajmove i izložbe, ne i za stručnu opremu i komercijalne uzorke. Na aerodromu u Pekingu je otvorena poslovnica Odjela za izdavanje ATA karneta kako bi se pomoglo stranim korisnicima pri ulasku u Kinu ukoliko imaju problema sa prelaskom granice putem ATA karneta.

RUSIJA

ATA karnet mora biti ispunjen strojno, na engleskom jeziku, iako ruski carinik ima pravo zatražiti prijevod na ruski u najmanje dvije kopije po karnetu. Nositelj karneta mora biti hrvatski državljanin. U rubrici zastupnik može biti navedena samo jedna osoba, njena adresa i podaci iz putovnice; ukoliko postoji više zastupnika, potrebno je priložiti punomoć napisanu na memorandumu tvrtke, na koju se upiše broj ATA karneta i koja je ovjerena pečatom tvrtke i HGK.

Rusija ne prihvaća karnet za tranzit kroz njihovu zemlju. Također ne prihvaća upotrebu karneta bez pratnje fizičke osobe (npr DHL i slično). Kod popisivanja robe na karnetu, svaka stavka mora biti razrađena pojedinačno, tj roba se ne može grupirati, osim u slučajevima kada se radi o robi koja po prirodi dolazi u paru (npr. rukavice, naušnice, cipele i slično) i kada se roba ne razlikuje ni po čemu (kod, boja, vrijednost...).

Opis robe treba biti detaljan (proizvođač, model, serijski broj, veličinu, fizički opis, ukoliko je moguće i tarifni broj prema klasifikaciji, a kod umjetnina naziv rada uz priloženu fotografiju, te dimenzije i tehniku). Postoji mogućnost da kod neke robe nije dovoljan niti sam opis, pa carinik može zahtjevati katalog ili fotografije navedene robe, naročito kod nakita, naočala, galanterije i slične robe.

Obavezno je uz broj komada i vrijednost upisati i težinu za svaku pojedinu stavku. Vrijednost robe izražava se u eurima (zaokružena vrijednost, bez centi), a navodi se tržišna vrijednost po kojoj bi roba mogla biti prodana. Ukoliko se navede nerealna vrijednost (umanjena vrijednost), carinske vlasti imaju pravo naplatiti carinski prekršaj. U koloni zemlje porijekla treba biti napisana zemlja porijekla prema kodu po internacionalnoj normi (2 slova po ISO NORMI).

Popis robe treba završiti rečenicom: This definitive list contains...(broj stavaka izražen slovima) with an overall value before tax of...(ukupna vrijednost izražena slovima) euros. Svaki kupon na poleđini treba biti ovjeren od HGK. Svaki karnet mora sadržavati dovoljan broj tranzitnih listova (najmanje 8 po karnetu) radi upućivanja na carinarnicu u unutrašnjosti nakon prelaska granice.

Pri privremenom uvozu proizvoda od plementih metala, poludragog i dragog kamenja, te nakita, nositelji ATA karneta bit će upućeni na jednu od dvije carinarnice specijalizirane za uvoz te vrste robe: Central excise Customs (Moscow) 12, Smolnaya street, Moscow, 125493 ili Alabinsk Customs point, Selyatino village Naro - Forminsk district, Moscow reg. 143435. Za neku robu kao što je oružje i sve što može poslužiti kao oružje, zatim oprema za snimanje i fotografiranje, potrebno je uz ATA karnet imati i potvrdu od nadležnog ministarstva, ambasade ili carine.

Za privremeni uvoz biljaka i živih životinja potrebno je uz ATA karnet ima i potvrdu fitosanitarne tj. veterinarske kontrole. Carinske vlasti Rusije zahtjevaju da korisnik ATA karneta pri izlazu iz Rusije koristi isti granični prijelaz na koji je ušao u tu zemlju. Ako dođe do bilo kakvih komplikacija, a ATA karnet je uredno popunjen i ovjeren, treba se kontaktirati centralna komora u Moskvi: Mr. Vladimir S. Zagryadsky, (7-095)929 0152; fax (7-095) 929 0363.

TURSKA

Ne prihvaća ATA karnet za tranzit kroz Tursku. U rubrici Zastupnik na bijelim kuponima (uvoz - ponovni izvoz) obavezno upisati ime i prezime zastupnika. Ukoliko je priložena posebna punomoć, podatke o zastupniku prepisati na originale kupona.

SAD

U slučaju privremenog izvoza nakita obavezno što detaljnije opisati svaki pojedini komad - gramažu, način izrade, materijal i sl. Popis robe potkrijepiti fotografijama.

PRIVREMENI UVOZ NAKITA I SATOVA

Privremeni uvoz satova i nakita u stranu zemlju dozvoljen je za izložbe i sajmove. Većina zemalja ne prihvaća ATA karnet kao dokument privremenog uvoza ukoliko je namjena robe prezentacija u privatnim zlatarnama ili trgovinama, pogotovo ne u više njih tokom istog putovanja.

Pri uvozu nakita i satova u stranu zemlju, obavezno je uz ATA karnet, na kojem je navedena detaljna specifikacija pojedinog komada robe, priložiti i fotografiju svakog pojedinog komada.

PRIVREMENI IZVOZ KONJA I OSTALIH ŽIVIH ŽIVOTINJA

U slučaju potrebe eutanazije životinje, naročito konja, privremeno izvezene ATA karnetom, prije samog postupka eutanazije potrebno je kontaktirati carinsku službu u najbližem mjestu. Carinski službenik će prisustvovati tom činu i sastaviti izvješće o eutanaziji koje će potom biti dokaz o nemogućnosti ponovnog izvoza životinje iz te zemlje. Veterinarski zapisnik NIJE carinski dokument i vrlo vjerojatno neće biti prihvaćen od carinskih vlasti zemlje privremenog uvoza kao dokaz ponovnog izvoza, te će od nositelja ATA karneta biti naplaćen puni iznos carine i poreza.

Contacts

  • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 Direktor: Zvonimir Savić
  • Odjel za poslovne informacije Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 Voditelj: Dunja Resman Bartolec
  • Ana Žager Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6781 Email: azager@hgk.hr
  • Karmen Tutić Expert Officer Tel: +385 1 460 6767 Email: ktutic@hgk.hr