ATA karnet - prodaja tiskanica

PRODAJA TISKANICA I INFORMACIJE

Tiskanice se prodaju u svim županijskim komorama, a OVJERAVAJU SE U ZAGREBU, OSIJEKU, SPLITU, RIJECI I VARAŽDINU.

Za dodatna putovanja po istom ATA karnetu, potrebno je ovjeriti nove tiskanice (uložne listove). Valja napomenuti da se dodatni (uložni) listovi moraju ovjeriti u komori koja je izdala ATA karnet, odnosno čiji je štambilj na zelenim koricama.

PRODAJA TISKANICA I INFORMACIJE PO ŽUPANIJSKIM KOMORAMA:

BJELOVAR

Melania Lekšić Grubić 043/274-060

ČAKOVEC

Monika Bistrović 040/311-160

DUBROVNIK

Mirsad Brković 020/312-091

Tatjana Božinović Filipović 020/312-095

KARLOVAC

Biserka Furač 047/612-111(37)

KOPRIVNICA

Suzana Vlahinja 048/674-562

Božica Perko 048/674-566

Kristina Stanišić 048/674-567

KRAPINA

Janja Kantolić 049/371-883

Lucija Šipek 049/371-883

Željka Vincelj 049/371-883

Krunoslav Golub 049/371-883

OSIJEK

Ivana Erak 031/223-852

Jelena Radić 031/223 821

Kornela Miling 031 223 860

Snježana Babić 031 223 880

OTOČAC

Tomislava Fajdetić 053/771-078

Ljubica Grćević 053/771-078

POŽEGA

Božo Čavar 034/273-260 (210)

PULA

Sanja Bubonjić 052/378-126

Gordana Klančić Sorić 052/378-114

Alida Perkov 052/378-140

RIJEKA

Natalija Juras 051/209-140

Zoran Orešković 051/209-137

SISAK

Senada Prpić 044/524-114

Gordana Kotenko - Aleksić 044/524-700

Mihajla Senčar 044/522-583

SLAVONSKI BROD

Bibjana Dokić 035/448-583

Maja Balen Mušija 035/448-583

SPLIT

Igor Barišić 021/321-126

Nataša Bušić 021/321-143

ŠIBENIK

Jagoda Vlahov 022/311-606

VARAŽDIN

Tea Dodik 042/405-443

Snježana Štiber 042/405-491

VIROVITICA

Snježana Mlinarić 033/725-150

VUKOVAR

Ines Čordašić 032/441-157

Marina Maslač Popadić 032/441-155

ZADAR

Marija Mišulić 023/211-747

Tajana Lovrić 023/211-747

Contacts

 • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 Direktor: Zvonimir Savić
 • Odjel za poslovne informacije Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 Voditelj: Dunja Resman Bartolec
 • Odjel za poslovne informacije Tel: +385 1 460 6708 Email: poslovne-informacije@hgk.hr
 • Diana Megerle Expert Officer Tel: +385 1 460 6708 Email: dmegerle@hgk.hr
 • Dunja Resman Bartolec Division Head Tel: +385 1 460 6703 Email: dresman@hgk.hr
 • Andrea Matulin Jaklenec Expert Officer Tel: +385 1 460 6776 Email: amatulin@hgk.hr
 • Aleksandra Jambrečina Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6774 Email: ajambrecina@hgk.hr
 • Karmen Tutić Expert Officer Tel: +385 1 460 6767 Email: ktutic@hgk.hr
 • Ana Žager Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6781 Email: azager@hgk.hr
 • Amanda Galetić Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6718 Email: agaletic@hgk.hr
 • Ivona Zanchi Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6775 Email: izanchi@hgk.hr
 • Šimun Buzov Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6771 Email: sbuzov@hgk.hr
 • Matea Gorup Junior Expert Associate – Intern Tel: +385 1 460 6724 Email: mgorup@hgk.hr