ATA karnet - potrebna dokumentacija

Prilikom predaje popunjenog ATA karneta na ovjeru u komore Zagreb, Split, Rijeku, Osijek ili Varaždin, mora biti priložena i određena dokumentacija.

ZA PRAVNE OSOBE:

 • Zahtjev i Izjava za izdavanje ATA karneta – potpisani i ovjereni pečatom tvrtke
 • preslika uplate pristojbe za izdavanje ATA karneta (za uplatu na IBAN HGK)

Ako prvi put radite ATA karnet, uz gore navedeno trebate priložiti i:

 • presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (MBPS) te
 • presliku potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB)

ZA FIZIČKE OSOBE:

 • Zahtjev i Izjava za izdavanje ATA karneta – potpisani
 • preslika uplate pristojbe za izdavanje ATA karneta (za uplatu na IBAN HGK)

Ako prvi put radite ATA karnet, uz gore navedeno, trebate priložiti i:

 • presliku potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB) te
 • presliku osobne iskaznice

Za robu vrijednosti veće od 1.000.000,00 HRK za pravne ili 200.000,00 HRK za fizičke osobe, obvezno je prilikom ovjere karneta predočiti policu osiguranja robe u transportu.

Contacts

 • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
 • Odjel za poslovne informacije Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 Voditelj: Dunja Resman Bartolec
 • Odjel za poslovne informacije Tel: +385 1 460 6708 Email: poslovne-informacije@hgk.hr
 • Diana Megerle Expert Officer Tel: +385 1 460 6708 Email: dmegerle@hgk.hr
 • Dunja Resman Bartolec Division Head Tel: +385 1 460 6703 Email: dresman@hgk.hr
 • Andrea Matulin Jaklenec Expert Officer Tel: +385 1 460 6776 Email: amatulin@hgk.hr
 • Aleksandra Jambrečina Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6774 Email: ajambrecina@hgk.hr
 • Karmen Tutić Expert Officer Tel: +385 1 460 6767 Email: ktutic@hgk.hr
 • Ana Žager Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6781 Email: azager@hgk.hr
 • Amanda Galetić Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6718 Email: agaletic@hgk.hr
 • Ivona Zanchi Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6775 Email: izanchi@hgk.hr
 • Šimun Buzov Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6771 Email: sbuzov@hgk.hr
 • Matea Gorup Junior Expert Associate – Intern Tel: +385 1 460 6724 Email: mgorup@hgk.hr