ATA karnet - potrebna dokumentacija

 Prilikom predaje popunjenog ATA karneta na ovjeru u komore Zagreb, Split, Rijeku, Osijek ili Varaždin, mora biti priložena i određena dokumentacija.

ZA PRAVNE OSOBE:

 • Zahtjev i Izjava za izdavanje ATA karneta – potpisani i ovjereni pečatom tvrtke
 • preslika uplate pristojbe za izdavanje ATA karneta (za uplatu na IBAN HGK)

Ako prvi put radite ATA karnet, uz gore navedeno trebate priložiti i:

 • presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (MBPS) te
 • presliku potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB)

ZA FIZIČKE OSOBE:

 • Zahtjev i Izjava za izdavanje ATA karneta – potpisani
 • preslika uplate pristojbe za izdavanje ATA karneta (za uplatu na IBAN HGK)

Ako prvi put radite ATA karnet, uz gore navedeno, trebate priložiti i:

 • presliku potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB) te
 • presliku osobne iskaznice

Za robu vrijednosti veće od 1.000.000,00 HRK za pravne ili 200.000,00 HRK za fizičke osobe, obvezno je prilikom ovjere karneta predočiti policu osiguranja robe u transportu.

Contacts

 • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
 • Odjel za poslovne informacije Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 voditeljica: Dunja Resman Bartolec
 • Karmen Tutić Expert Officer Tel: +385 1 460 6767 Email: ktutic@hgk.hr
 • Ana Žager Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6781 Email: azager@hgk.hr
 • Matea Gorup Senior Expert Officer Tel: +385 1 460 6724 Email: mgorup@hgk.hr